• díl, -u m. část nějakého celku. Zboží bude po smrti otcově mezi dítky stejným dílem rozděleno. Hol. Byla o třetí díl sušší a tedy třikrát mrštnější než její pán a velitel. Svět. Harmonie, toť vyrovnanost jednotlivých dílů k celku. Kar. Lid. panský díl panská část polí. Zajtra sa pojede na panský díl. Herb. Z většího dílu, větším dílem většinou. Co nás v životě potkává, z největšího dílu koření se, klíčí a vyrůstá z vlastní naší povahy. Šmil. Šumavské vrchy větším dílem lesy porostlé. Šmil. Šat toho lidu byl vývěsním štítem jejich smýšlení a dílem i zaměstnání částečně. Něm. Arch. na díle částečně. I Chelčický za Wiclifem a na díle i za Husem navrhuje poctu svatých. J. Vlč. Arch. Ptáci lesní díl uletěli, vystrašeni byvše, díl dívali se tomu jako vyjeveni zčásti-zčásti. Win. Dílem-dílem zčásti-zčásti. Musila dost značné sumy si vypůjčovati, dílem v banku, dílem jsem jí pomáhal sám. Zey. Tento hrubý blud povstal dílem z nedostatku víry, dílem ze slabosti. Čech. D oddíl, část, svazek knihy. Bude-li odběratelstvo při mně, bude díl za dílem velmi rychle následovat. Hol. D díl světa jedna z pěti částí zemského povrchu. Orlové měřící mezeru mezi dvěma díly světa [Evropou a Asií u Cařihradu]. Ner. D úděl, podíl. O děcko jsme se postarali a děvčisko dostane taky svůj díl. Mrš. Vojáci stojíce neb sedíce pojídali své díly. Jir. D dostati svůj díl být pokárán, potrestán. Dopustil se vůči ženě něžnosti, jako by byla ještě nějakou mladicí, a dostal svůj díl i za to. Šrám. Já bych mu pověděl jeho díl, bejt radou. Her. Myslit si svůj díl myslit si své, mít o čem svůj názor. Nač křiky a hádky — jeden po druhém ať se hlásí, ať řekne svůj díl. Baar. D Práv. povinný díl část pozůstalosti, kterou je zůstavitel povinen zůstaviti jistým osobám, dědicům nepominutelným. Polovice veškerého dědictví náleží Marii jako povinný díl. Staš.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 706 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 706