• dítě, -ěte n. (pl. děti f.) nedospělý člověk asi do 14 let. Dítě plakalo. Jir. Těšila se na svatbu jako dítě. Bozd. On, dospělý vousatý člověk, sedl si na zem a plakal jako dítě. R. Svob. Král Ludvík Dítě. Přen. Mrtvě narozené dítě o něčem, co zůstalo bez účinku. Vylévati, vylíti dítě s vodou (s koupelí) zmařiti věc podstatnou a dobrou s opravou nepodstatné vady. D nevyspělá, nerozumná bytost. Když novou modlu má to dítě, lid, vždy k zemi kácí modlu přežilou. Zey. Ta pohádka je také pro velké děti dospělé lidi. Ner. Na takové argumenty se chytnou snad jen politické děti. Čas. D zplozenec, zrozenec. Jak umře matce dítě, nejí do svatého Jana Křtitele ani třešně ani jahody. Něm. A ty nemáš žádných dětí? obrátil se pán na kmotru. Něm. Choditi s dítětem býti těhotná. Příroda ke každému dítěti svému se má stejně laskavě. Svět. D o obyvatelích téže země, o vojácích téhož vůdce, o lidech z téže doby n. z téhož hnutí a p. Přemyslovci nám Němce do vlasti povolali, obdařivše je výsadami, které vlastní země té dětem [Čechům] nedopřáli. Svět. Žižka neplýtval nikdy krví a životem vojínů — dětí svých. Jan. Jiří z Poděbrad jest dítětem revoluce. Schulz. Dělej co dělej, vždy zůstaneme přece jen trochu dětmi doby. Zey. Pohnula se v něm žádost, by všichni, které miloval, stali se duchovními dětmi laskavého „pana otce“ [kazatele Šulce]. Nov. Dítě Israele žid. Dítě Kristovo křesťan. Dítě Prahy kdo pochází z Prahy. „Pražské děti“ jm. příslušníků pražského 28. pěšího pluku. Dítě pluku vyživované plukem. D lichotné oslovení milenců n. manželů navzájem, mladších lidí staršími.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 983 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 983