• dřív, dříve adv. (dial. dřívejc), sup. nejdřív(e) předtím, kdysi, napřed; časněji, v dřívější době (než zamýšleno). Jména znectěná, dřív slavná, bídně hynou. Kar. My umřem, avšak dříve si hrob vysteleme slávou. Ner. Nevím, kam dřív s grošem. Baar. Prosil za přeložení brzké, čím dříve, tím lépe. Baar. Dřív nebo později — ale jednou v žití ta chvíle přijde v dohledné době. Mach. Kdo dřív přijde, ten dřív mele čilý člověk dojde úspěchu. Přísl. Co nejdřív svitne lidstvu velké ráno v nejbližší době. Vrch. Lev z Rožmitála se na Olgerda díval nejdříve jak na zjev z pohádky zprvu. Zey. D Dial. spíše. V kostele každý tiše sedí, prach se nezvedá — to dřív takhle v hospodě — při tanci třeba. Baar. D dříve než, dříve nežli spojky časové, uvádějící děj, před nímž předchází nějaký děj jiný. Dřív než se zbudí kohouti, musím tě za svou pojmouti. Erb. Dříve nežli právo souditi, máte povinnost starati se o to, aby lidé nemřeli hladem. Šmil. D Arch. dříve čeho před něčím. Města jsou bezedné hroby lidského pokolení, lidé v nich umírají dříve času předčasně. Přít. Dva [překladatelé] dříve konce [překladu] zemřeli. Flajš. Všeho dříve pak potřebno je, abychom na celé čáře počali pracovati soustavně a promyšleně. Mas. Již se ho chopilo několik rukou a dříve nadání byl ze dveří ven než se nadál. Třeb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 118 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 118