• důsledek, -dku m. co z něčeho logicky plyne, konsekvence. Je logickým důsledkem boření, že nutno stavět znovu. Dyk. Praktické důsledky této zásady nejsou malé. V. Mrš. Kde nejde o logickou konsekvenci, je místo obratu v důsledku čeho lépe: pro, při. V důsledku řečeného opatření matky Kulichové zjevil se i tentokráte otec Kulich v úboru, jenž musil podrážditi nervy. Herrm. Log. úsudek o jedné praemisse.