• daleký adj. (komp. další, arch. dálejší) vzdálený, jsoucí ve velké vzdálenosti místní n. časové (op. blízký). Chudáčku ubohý, takhle musels do toho dalekého světa. Rais. Nový sloup zjevil se jí v duši, prostinký výjev z dalekého dětství. Mach. Daleký Východ země východoasijské. Přen. Byl dalek nějaké animosity proti českému národu. Mach. Daleko jest mne uváděti zde pouze lichotných slov nikterak nechci. Durd. Těl. daleký skok do dálky. D do dálky se prostírající, širý, daleko (místem n. časem) sahající. Rozhled tu byl daleký. Jir. Daleké pole, široké pole, předlouhá cesta přes to pole běží. Erb. Před nimi byla daleká široká rovina. Erb. Daleká cesta má, marné volání. Mácha. Daleká plavba námořní (op. pobřežní). Nedaleko se připravoval člověk na dalekou cestu smrt. Jir. Zdálo se, jako by ji neviděl, jako by zapomněl, že ona je tu. Jeho pohled byl daleký kamsi daleko upřený. Šrám. Jeho oči byly pohaslé a daleké hledící do prázdna. Šal. Přen. Slova povzbuzení i odsudku mívají daleký dosah. Arne N. D vzdáleně příbuzný. Daleká sestřenice, daleké příbuzenstvo. D značný, valný. Společnost složená dalekou většinou z pánů.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 612 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 612