• daleko adv. vyjadřující vzdálenost prostorovou (op. blízko). Jedním oknem bylo daleko viděti. Třeb. Tomášek působil nejen zdárně ve vlasti, ale i za hranice daleko široko. Šmil. Ponec nerozuměl žertům a jeho ruce sahaly daleko měl velký vliv. Štech. D vyjadřuje vzdálenost délkovou, místní i časovou. Bůh vysoko, car daleko. Přísl. Cenily tam dřevěné, pestře malované nestvůry stříbrné a zlaté zuby z daleko otevřených tlam. Zey. Jablko nepadne daleko od stromu. Přísl. Skutečně nebyl Bouda daleko od pravdy. Čap. Ch. Až povyrosteš, můžeš být volákem a odtud není daleko do oráče a čeledína. Hál. Mluvím, jak umím, a do legrace je mi daleko. Lang. Přemohla ho lítost, neměl daleko k pláči. Prav. Do jara ještě daleko. Něm. Bureš neměl daleko do padesátky. Svob. D vyjadřuje pokračování. Jdete příliš daleko ve svém podezřívání. Dyk. Takovým zacházením s těmi lidmi nepřivedete to daleko. Něm. Vždyť došlo v Praze tak daleko, že jen jediný člověk podpisuje se tam zřejmě Rakušan! Ner. Tedy máte milence a odpusťte, jak jste daleko kam až jste v lásce pokročili? Jes. Umluvili se s ním tak daleko, že mu oba koně nechávali za 10 zlatých. Herb. D stupňuje zápor slovesa. Jiřík daleko ještě nebyl v plných letech mužné síly. Vrba. Stupňuje komparativ. Hluk už byl daleko slabší než včera. A. Mrš. Stupňování superlativu adverbiem daleko (daleko nejsilnější) je nečeský latinismus. D značně. Za krátký čas poznával, že vydání jeho daleko převyšuje příjmy. Prav. Skoupil pak za levné peníze, co byli jeho odpůrci daleko pod cenou prodali. Svět. D jak daleko ve významu spojky omezovací lépe: pokud, tak daleko lépe: do té míry. „Chcete mi být přítelem a rádcem?“ „Vždycky, jak daleko toho dovedu.“ Hál. D ve spojem s genitivem má povahu předložky. Blaze žije v jejím se náručí daleko davu. Zey. Holečku, daleko pata oka zmýlil ses. Něm.
  • daleko, -a n. dálka. Dívala se do daleka. Dyk. Zmizeli v daleku nekonečné silnice. Jir. Kolkolem po šíru, daleku vše jedna rovina. Jir. Z daleka a široka se obraceli k nám. Prav. Po šíru daleku pole a pole. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 850 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 850