• dech, -u m. proudění vdechovaného a vydechovaného vzduchu, dechnutí, dýchání. Pastýř nemá vlasů a zubů, ale dech má jako měch. Hol. Dech „zmrzal“ před ústy v bílou páru vydechovaná pára se vzduchem. Herb. Sotva popadati dechu, dech. Dokud mu stačil dech. Je na dech pryč. Opouštěl ji dech. Má krátký dech. Došel, vyšel jí dech. Poslouchala mne bez dechu tajíc dech, napjatě. Zůstal ležeti bez dechu bez ducha, v mdlobách. Hájiti právo do posledního dechu do smrti. Přichvátala bez dechu sotva dýchajíc. Přen. Z luk zavál vlažný dech vánek. Rais. Dech slabé, jemné vůně vanul zářivým vzduchem. Jir. Tak táhlé, přidušené zvuky letí po vodách, jsou to dechy dřímajícího moře. Ner. Vzduch sálá plamenem jako dech peci sálání. Herb. Ličidlo na jejich tvářích zakrývalo jen stopy horoucího dechu vášní. Svět. Smrt jej ovála svým dechem mrazivým. Zey. Z okruhu Ruchu a obzvláště Lumíra vychází poesie evropského dechu. Arne N. I v bylině dech boží část božství. Svět. Na horách nad lesy modrý dech pára. R. Svob. Na celém díle Boženy Němcové leží pohádkový dech a pel nádech, ráz. Šal. Po nepříteli však ani dechu ani slechu ani stopy. Jir. Na tom všem nebylo ani dechu pravdy ani zdání, ani zbla. Preis. Přijel a odbyl celou věc skoro jedním dechem rázem, rychle. Kun. Četla jediným dechem po celou noc nepřetržitě. R. Svob. A v jednom dechu se vším tím nabízí [Arnim] vévodovi spojení slezských vojsk zároveň, současně. Pekárek. D dechy, -ů dechové (foukací) nástroje. Protežoval smyčce, zvláště cella, a dechy snivého a měkkého tónu. Smet.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1237 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1237