• deficit, -u m. schodek, menší příjem než vydání. Závěrky knih vykazují deficit. Her. Přen. Deficit na důvěře je neméně nebezpečný než schodek v rozpočtu. Dyk.