• deset čísl. (gen. desíti n. deseti atd.) základ dekadické soustavy. Deset biblických spravedlivých pro které Bůh nechce zahladit Sodomu (1. M. 18. 32). Kupovati za deset prstů krásti. D označuje neurčitý počet. Knížky jí vzal a zahodil, a byli skokem deset mil. Erb. Byl by se raději viděl na deset mil odtud. Rais. Promluvily s ní deset slov a rozloučily se. R. Svob. Jeden z těch panáčků, na deset honů pižmem zavánějících, šeptal děvčeti cosi. Něm. Vyhnul se nám na deset kroků. Rais. Kdyby ho v deseti kostelích světili, ďábel ďáblem bude. Herb. A než by napočítal deset, už držel za krk dva sousedy. Herb. Cožpak nelze také připustiti, že jsou hospodáři, kteří pracují od desíti k pěti? Přít. Nepřirostl [zaměstnanec] mi k srdci, najdu zaň deset jiných. Čel. Má strachu deset mandelů přede mnou. Hol. deset chutí hned se dáti do učení. Prav. D deset prstů. Vjel si všemi desíti do vlasů. Čap. Ch. „Tu Hovorkovou taky měl a nechal.“ „Ještě dnes by všech deset olízla.“ Rais. Každý se drží na místě všemi deseti; ví, že chleba nikde nenajde. Šub.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 170 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 170