• dlouhý adj. (komp. delší) označuje velký rozměr délkový. Vytasiv dlouhý, úzký kord kráčel ku stavení. Jir. Letěla dlouhou chodbou, netroufala si hlasitě volati. Zey. Jel dlouhou uprášenou silnicí — vroubenou místy dlouhými topoly vysokými. Baar. Přijel s dlouhou, štíhlou paní vysoké postavy. Jir. Měl vysmahlý dlouhý obličej. Něm. D Inu, jste ženská — dlouhé vlasy, krátký rozum. Klost. Takový pán nemá dlouhé prsty do kapsy, takový se nepředá. Jir. Měla tak dlouhé ruce, že už ji několikrát za ně přiskřipli(sic!) ráda kradla. A. Mrš. Pan arcibiskup má dlouhou ruku a mocné slovo u krále velký vliv. Jir. Mluvíte tak, aby dlouhé ucho policie k ústům vašim nezasáhlo zvídavé, špehounské. Havl. Od dlouhých sukní jsme [dívky] tykání nechaly od dospělého věku. Mah. Vidím ty dlouhé tváře zaražených nápadníků překvapením prodloužené. Svět. Udělala na ně dlouhý nos pohrdlivý posunek. Dyk. Musí odtáhnouti s dlouhým nosem s nepořízenou, zklamán. Vrba. Vše nejde tak důkladně a na dlouhé lokte jako u nás zdlouhavě. Her. Nechtěl čeládce dělati dlouhé zuby chuti. Prav. D vyjadřuje velký rozsah časový. Začasté chodila babička s dětmi na delší procházky. Něm. Dlouhá léta již slouží J. Milosti mnoho let. Jir. Dlouhým pohledem se rozloučili mniši s rájem. Zey. Pobytu mého v Dašicích nebude na dlouze. Kos. Dva jezevčíky už hraběti Kaňa na hranicích odstřelil i zvěř mu tam odstřeloval, jak je rok dlouhý po celý rok. A. Mrš. On s hochy nenadělá dlouhých řečí mnoho nenamluví. Prav. Já tebe do nejdelší smrti neopustím nikdy. Šmil. Někdy je nám dlouhý den, někdy letí hodiny nudný. Klášt. Lenošení nebylo žádnému v naší rodině pochoutkou; dlouhé chvíle jsme neznali nudy. Krás. Lid. dlouhá noc. Dlouhá noc jest slavnost přástevnická. Něm. Náb. Dlouhý den nejpřednější svátek židovský, den smíření. D Gram., metr. dlouhá slabika, dlouhá samohláska. D označuje délkový rozměr vůbec n. časový rozsah něčeho vůbec (obyč. ve spojení s číslovkou). Hlíst je červ někdy na píď dlouhý, dešťovce podobný. A. Jg. Vesnice roztroušeny jsou pásem asi šest mil dlouhým. Jir. Svazek spisů na dlouho zavázaný na délku, podélně. Kram. nov. Složiti arch na dlouho. D Kilian se natáh jak byl dlouhý. Hál. Upadl, jak dlouhý, tak široký. Čap. Ch. Klučík byl širší než delší. Rais.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1316 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1316