• dno, -a n. spodní stěna nádoby, spodek vodní nádrže, prohlubně a p. Sklenici až do dna vyprázdnil. Šmil. Dužiny, obruče, dna [sudů], všechno ztrouchnivělo. Jir. Dostala se na dno škatule. Ner. Museli jsme sednout na dno kocábky. Ner. Kameny na dně řeky. Herrm. Čepce mají Chodky s ploským dnem. Něm. Dno klobouku. Dno údolí. Hol. Geogr. úzké, ostré, široké, zaoblené dno prohlubeniny. Přen. Pustila se do jídla jako bez dna hltavě. Baar. Němec hleděl víc a víc džbánkům na dno pil. Herb. Chuďas musí ten kalich [utrpení] vypít až na dno! Rais. Zrzavý vyčerpával zásobu výmluv a omluv do dna. Herb. Užil do dna a nabažil se všeho. Mach. Slast beze dna nesmírná. Zey. Zbyla mu hořkost na dně srdce. Herb. Prostý voják nemusí viděti všemu na dno rozuměti všemu úplně. Šrám. Mýlili jsme se, vidouce jen zářivý povrch života a ke dnu neprohlédajíce k podstatě, k jádru. Rais. Býti na dně, dostati se na dno a p. býti na mizině, octnouti se na mizině. Víš-li pak, že jsem se chytil loterie? Chtěl jsem vyhrát — zatím jsme se dostali na dno. Herb. Vše, co počal, převrátilo se dnem vzhůru zhatilo se. R. Svob. V „Trhanech“ odvážil se Neruda sestoupiti až na společenské dno mezi spodinu, do nejspodnějších vrstev společenských. Arne N.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 852 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 852