• docházeti ned. (3. pl. docházejí) (koho, čeho, kam) přicházeti blízko, chůzí se blížiti. Domova docházely už v šeru. Rais. Pana faráře docházel lesník. A. Mrš. Docházeli po ledě k nábřeží. Čap. Ch. D blížiti se, dostihovati vůbec. Tu kousek, tam odstavce zrakem přelétla, až pak, když konce docházela, knížku náhle zavřela. Jir. Docházel mého sluchu hlas donášel se. Durd. Docházelo k podzimku schylovalo se. Mach. Má hodinka dochází nastává. Krás. Dochází mi drahou 50 vagonů dříví. Přít. D (někam) častěji přicházeti, navštěvovati, choditi za někým. Večerem na besedu docházel i Toman. A. Mrš. Dost často návštěvou sem docházel. Jir. Konečně mu otec zakázal docházet k Johance. Jir. (o věcech.) Docházely zprávy z venkova. Jir. Docházely na Terku i listy. Mrš. D (neos.) dochází (na koho, nač) jest na kom, na čem, v pořadí se přichází na někoho, na něco. Po žitách docházelo na ječmeny. Rais. Teď již docházelo na České království. Rozlétla se zpráva, že Francouzové přepadli Klatovy. Jir. Počkejte, na takovou furii dochází stihne ji trest. Rais. D (neos.) dochází (k čemu) naskýtá se, přihází se. I ku škádlení a k šibalstvím docházelo často mezi nimi. Baar. D docházeti (čeho) nabývati, dosahovati. V práci a starostech docházel Vincenc zapomenutí. Jir. Pravé zásluhy nedocházejí náležitého ocenění. Čech. Zprávy o proticísařských jednáních vévodových docházely víry. Pekárek. D (komu) ubývati, vyčerpávati se, ztenčovati se, nedostávati se. Docházel mu dech, tak horlivě byl mluvil. Zey. Počítali, že se již dlouho na chlumu neudrží; docházelyť zásoby. Jir. Nemétovi již nad rozmarem Postojnovým docházela trpělivost. Preis. Pověděli si už všechno, hovor už docházel. Kronb. Nájem právě docházel. Prav. D dospívati konce své činnosti, končiti činnost, přestávati, končiti se. Mlýn dochází přestává jíti. Mach. Hodinky mi už docházejí a natáhnout se nedají. Svob. Musím k bubnu, káva dochází je téměř upražena. Herrm. Lhůta na prodávání losů docházela. Jir. Sedmdesátý rok už mi dochází. Dyk.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 943 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 943