• dodati dok. (přech. přít. dodaje) (něco) přidati, připojiti. Knihu ještě příručnější činí dodané rejstříky. Ath. Ale hospodář je dobrý, dodal pán. Herb. To jsem řekl a Toník dodal, že bez Pavly sem taky nepůjde! Rais. D (v kartách) naposledy dáti. Bylo rázem půl desáté, když Havlíček prohlásil „hráč dodá“. V. Mrš. Obch. dodati na něco vrátiti drobnější peníze na větší. Úředník na zlatku dodal mu čtyřicet čtyři krejcary. Kam. D (někomu něčeho, zř. něco) rozmnožiti, zvětšiti, zesíliti. Ta slova jim dodala chuti. Něm. Dodal si smělosti. Prav. Dobytý úspěch dodal královským odvahu. Jir. D přitížiti, doraziti. Nachladil se, rozčilil, pak zpráva o smrti pána jeho a přítele mu dodala — leží. Jir. Jindy tam bývalo vozů jako ve vojanském táboře; železné dráhy však dodaly formanům a hospodám. Kosm. D (komu co) odevzdati, přinésti, přivézti, poskytnouti. Černoušek dodal Jelence lístek. Třeb. Budeme přejímat objednané potraviny. Hokynář je právě dodal. Mach. Rychtář dostal nařízení, aby Felcmana zatkl a na zámek dodal. Jir. Panství bylo zavázáno tolik a tolik vojáků dodati. Herb. Pošt. dodati (dodání) odevzdati adresátovi zásilku v místnostech úřadu (op. doručiti = odevzdati adresátovi do bytu). D dodati se dosti dáti. Děravého pytle nenaplníš a lakomci se nedodáš. Čel.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 740 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 740