• dokud (zastar. a dial. dokad, dokadž, dokudž) sp. čas. (se slovesem záporným) až do té doby kdy; (se slovesem kladným) po tu dobu co. Král mu nechce vydat Ohniváka, dokud mu nepřivede koně. Erb. Dřív nemohu zpět v nebes říš, mou prosbu dokud nesplníš. Vrch. Havranice se prodat nesmějí — aspoň dokud budu živ. Zey. Obraťte, člověče, dokud čas! Čech. Nějaký čas ještě to tak dobře chodilo, dokud byly staré zásoby. Erb. D Zř. sp. zp. do jaké míry, jak daleko, kam až. List byl psán tónem tak vřelým, dokud to připouští byrokratická fráze. Čap. Ch. [Z toho bytu] viděti může, když je jasno, dokud jen obloha dosahuje. Tyl. D Arch. adv. jak dlouho. Dokud bude ještě trvat zatvrzelost tato? Vrch. Až dokud trpělivost naši napínáš? Hál.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 182 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 182