• dolů adv. směrem shora k nižšímu místu (op. nahoru, vzhůru). Hvězdo, hvězdičko, pojď sem ke mně dolů. Havl. [Bůh] na ten svět dolů patří. Hál. Konipásek vesele míhal vzhůru dolů ocáskem. Herb. Dolů po řece a p. Kolem pospíchali lidé nahoru, dolů. Jir. Mluvil jsem, štkal, ale ať jsem mluvil nahoru, dolů, kámen je kámen zevrubně, důkladně, neodbytně. R. Svob. Jasně perlící škála smíchu od hora dolů. Ner. Od hora dolů šíří se ta kultura. Ner. Vytáhl z knihovny jeden svazek, který byl zasunut hlavou dolů. K. Čap. Všecko jde na statku na ruby, všecko hlavou dolů obráceně, zmateně. Rais. Ať ten Zeman dá ty fousy dolů ať je oholí. Jir. Až na tu červenou stuhu ve vlasech jste hezká — červená barva, eh, dejte to dolů! Kun. Zástěra musila dolů býti svlečena. Jir. Klobouk dolů — vstoupili jsme do pralesa! Ner. Výkon, který v Harlekýnu podal p. Vojan, vymáhá prostě úctu. Říká se tomu běžnou frasí: klobouk dolů! Čas. Počítá se od dvaceti dolů až k jedné nazpět. Něm. Listiny vlastenské až do polovice 13. století dolů sahající do minulosti. Pal. Od nejdřevnější doby historické až dolů k sedmému století křesťanského letopočtu. Rieg. D na jih, k jihu. Musil se svým plukem dolů do Italie. Jir. D vyjadřuje směr k něčemu méně významnému, méně důležitému, společensky níže postavenému n. vůbec k horšímu. Za těmi [hosty] pak dolů do konce až stolu páni čeští o řad dohodli se spolu. Čech. Děti a vojáci od kaprála dolů [platí] polovic. Štol. Vše je dobře opatřeno, od jalůvky dolů ke kuřeti. Heyd. Jíti dolů upadati, horšiti se, chátrati. Vidím denně, jak to jde náhle se mnou dolů. Podl. Jde to rychle dolů s naší slávou. Třeb. U syna všeho přibývá, u dcery jde všecko dolů, a snad už v druhém koleně nebude z toho o mnoho víc než žebráci. Rais. Lid. měsíc jde dolů ubývá ho. Obilí jde dolů klesá v ceně. Arch. S jakousi šviháckou nadutostí hledí oba národy na nás Čechy s výšky dolů pohrdavě. Havl. Dolů s centralisací, vzhůru federalismus pryč s centralisací! Havl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 476 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 476