• doména, -y f. státní statek, majetek; velké panství vůbec. Poměry sedláků usedlých na doménách rodiny cářské. Šus. Co si zde na jihu počnete s velkokněžskými doménami. Sova. D obor působnosti. Nejvlastnější doména spisovatelova [líčení]. Čap. Ch. D stanoviště, místo výskytu. Doménou [hájů] je hlavně nížina a pahorkatina. OSN Dod.