• don, -a m. španělský titul inteligentů a zámožnějších mužů. Don Juan.