• doprava, -y f. úkon, kterým se provádí pravidelné převážení něčeho. Dopravu osob obstarával ctihodný dostavník. Čech. Doprava padesátimetrákového kusu po ledě. Čap. Ch. Instrukce [železniční správy] o dopravě zboží i lidí. Mach. Doprava po lodi. Doprava poštovní, letecká.
  • doprava adv. na pravou stranu, napravo, vpravo. Choditi doprava po pravé straně; dáti se doprava.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 306 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 306