• dosahovati ned. (kam, čeho) vztahovati ruce až někam, dostávati se něčím až někam, dohmatávati až někam. Malý Jeník jal se dosahovati k hořejšímu šuplátku psacího stolu. Krás. Dítě se na něho usmálo a dosahovalo po jeho ústech. Třeb. Není jí nic příliš vysoké, nic tuze hluboké, aby pro to nedosahovala. Svět. Stoje na židli dosahuje hlavou téměř ke stropu. Kam. Dlouhé a silné sochory lodníků vždy tíže dosahovaly dna. Ritt. D (kam, čeho) chůzí, během a p. dospívati k něčemu; zaujímati místo až po jistou mez. Klášter dosahoval až ke zděm hradským. Tom. [Nestor] měl jakouž takouž známost o někdejším dosahování vlády české až ku pomezí Ruskému. Pal. Huňatou čepici měl staženu až na uši, tmavý svrchník dosahoval kolen. Rais. Kam oko dosahuje, zas rozpíná se nová zeleň hustá. Čech. D (kam, čeho) dospívati v postupu, ve vývoji až po jisté meze, míti působivost, platnost až do jisté míry. Moje moc tak daleko nedosahuje. Něm. Byl jsem v hudbě pouhým dilettantem, ona [Adéla] dosahovala výše umělecké. Podl. Jeho mstivost ještě většího stupně dosahovala. Paleč. Jakožto historik nedosahuje [Voltaire] Huma. Durd. Počet ročně upálených čarodějnic často tisíců dosahoval. Čech. Javor dosahuje 100 stop i více. Něm. Tu najdeme ovšem z německých okresův čtyry, které toto maximum [daní] dosahují nebo převyšují. Pal. D (čeho) domáhati se po nějakém úsilí, nabývati, získávati. Pravého štěstí dosahuje však jen [člověk] konáním dobra. Čech. Učitelské úsilí musí jíti za dosahováním vyšší civilisační úrovně občanského života. Naše d. Nepoctivá chytrost účelu svého nedosahuje. Havl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 381 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 381