• dost, dosti adv. v uspokojivém množství, s dostatek, značně, hodně. Nebyl právě bohat, měl však dost. Šmil. Dvůr Vodníkův prostranný, bohatství v něm dosti. Erb. Každý má dost svého. Slád. Nemoc mladé paní dosti dlouho trvala. Jir. Žádná zvěř nebyla jí dost daleko, aby ji s bravurou nepoložila k zemi. A. Mrš. Kůň byl dost krásný, že se na něj královic ani dost nemohl nahledět dosyta. Erb. Ob. dost a dost, až dost v naprosto postačující míře. Barev jsem vyplácal dost a dost. Jir. Polí při baráku je až dost. Rais. Ani dost málo ne vůbec ne. Žena byla velká, ještě ani dost málo skloněná. Rais. Míti čeho dost býti čeho syt, něčím omrzelý. Každé hračky má člověk časem dost. Hál. Měli Křančila všichni dost, ale jemu to bylo jedno. Rais. Už toho mám dost. Míti na něčem dost býti spokojen s něčím. Má na svém dost a jiným nezávidí. Mach. Má dost (o notně opilém, o vážně raněném a p.). [Silen] má dost a sotva že se potácí. Vrch. Mordije, to byla bitka, ale sem tam jednomu dal, až má dost. Herb. Nu, živ je, ale má toho dost. Jir. Je dost (obyč. na čem n. čeho) dostačí, stačí. Stal se záhy sirotkem a to bylo pro Edmunda dost, že mu projevovanou přednost u matky od srdce přál. Svět. Dost na tom, když se najde jen několik čtenářů. Něm. Na získání řádné plíšky [pleše] není třeba Petrohradu, jest dost Prahy. Šim. Na tom jí nebylo dosti, práhla po více. Svět. To je dost, že se dáte také vidět to je vzácnost! Rais. Dost! Dosti! přestaň(te)! konec! Voj. Při výcviku bez povelu ukončí cvičitel cvičení povelem: „Dost!“ Voj. sl. kn. Avšak dost již o tom, příteli! Pfleg. Dost nyní slov! Zey. Dnes dost juž s hraním je, děti! Vrch. Ty se staneš ženou Machovou a dost! Mel. Dosti čtení, přemítání, v oči padá tíž. Vrch. Arch. dosti (dost) učiniti čemu vyhověti něčemu, splniti něco, zjednati někomu to, co mu náleží. Přikázání boží jsou mnohá, tak že nelze ani všechněch znáti a nesnadno všem úplně porozuměti a dosti učiniti. Goll. Té povinnosti dříve vždycky dosti činil. Hol. Uraženému [Černohorci] nezbývá, než aby poškozené cti dost učinil pěstí a zbraní. Hol.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 663 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 663