• dotknouti se dok. (příč. min. č. dotkl se, trp. dotčen n. dotknut, subst. dotčení n. dotknutí) (koho, čeho) zavaditi o někoho, o něco, přijíti ve styk s někým, něčím. Ruka dotkla se zábradlí. V. Mrš. Hospodyně dotekla se dudákova ramene. Jir. Přen. Měsíční světlo dotklo se břehu. Slád. Práce v neděli za žádnou cenu nebyl by se dotkl. Baar. Dvůr byl [ohněm] nedotčen. Jir. Dotkla se nás ruka spravedlnosti a my náhle zemřeli. Něm. Ani on, ani ona nedotekli se pohledem té krajiny. Zey. Vlivem učení Valdenského dotknut byl bezpochyby též Petr Chelčický. Goll. D zmíniti se o něčem, uvésti něco, vzpomenouti něčeho. Jen některých zvláštních punktův musíme několika slovy ještě se dotknouti. Pal. Zásobovací aparát z příčin právě dotčených selhal dokonale. K. Čap. D dojmouti, zaujmouti někoho. Smrt matčina dotkla se mne nad míru bolestně. Zey. D uraziti, ublížiti. Neměl jsem úmysl ani v nejmenším se vás dotknouti. Třeb. A já jím na své cti dotčen jsem. Stroup.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 946 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 946