• dotyk, -u m. dotknutí, dotek. Dotykem dvou kovů vzniká elektřina. Svob. Přen. Život, se svými surovými dotyky všednosti, počal se jí železně dotýkat. R. Svob. D Geom. kontakt. Žel. dotyk kolejnicový pomůcka, jíž se v zabezpečovací technice dosáhne závislosti zabezpečovacího zařízení na pohybech vlaků. El. tech. dotyk postranní, spodní, vrchní. Voj. těsné přiblížení k nepříteli. Dotyk zjednává jezdectvo, které se snaží zjistiti obrys nepřátelského postavení. Voj. sl. kn.