• dráha, -y f. (drahou, drah, drahám, drahách, drahami) souhrnný název pro cestu n. prostor upravený k chůzi n. jízdě. Koník se uhnul s dráhy a klusal přes pole až k jedné skále. Něm. Sáně jen fičely po hladké dráze, zvonce zvučely. Jir. Vůz drkotá po prudké stráni, hadovitě stočenou drahou až do podolu silnicí. Rais. Jízdní dráha část ulice vyhrazená povozům. Plavební dráha. Sport. dráha závodní, lyžařská, cyklistická a j. Tech. vodní dráhy. Anat. dráhy mozkové, innervační a j. Astron. mléčná dráha. D Lid. pomn. nom. ak. draha n. (zř. dráhy f.), v pádech ostatních fem. pozemek ležící ladem, přes který se volně chodí n. jezdí a kde se i pase. Na svahu rozkládají se rozložitá šerá draha, jimiž skot a ovčí brav se přehání; nic na nich neroste, ne-li nizoučká hubená tráva. Klost. Odpoledne ji babička dovedla na úhory a draha, kde bude smět pásti. Prav. Výborný pokus učinila obec naše s vrbinami; vysázela jimi holé dráhy. Čas. D Tech. zařízení na dopravu osob a zboží. Dráha, zř. železná dráha železnice. Školy zakládat, dráhy stavět. Durd. Jdi [k abiturientovi] k poště — ku dráze. Baar. Býti, sloužiti u dráhy, dostati se ke dráze. Jíti, spěchati na dráhu na nádraží. Dráha ozubená, úzkokolejná a j. Elektrická dráha tramvaj, pouliční dráha n. železnice poháněná elektricky; visutá dráha, lanová dráha lanovka. Dráha lesní, polní. D směr, kudy se děje pohyb, n. též pohyb sám. Zatím slunce již přibližovalo se k vrchu své dráhy. Havl. Pozoroval rej oblaků a bludné dráhy hvězd. Vrch. Vzdušné dráhy letecké linky. Fys. souhrn poloh v prostoru, jež těleso postupně zaujímá. Dráha tělesa vrženého, dráha střely. Astron. dráha nebeských těles (země, měsíce, planetoidů a p.). D směr, způsob, jímž se děje vývoj něčeho. I v hospodářství polním opouštěly se staré vyšlapané dráhy a hledaly se nové cesty a způsoby, jak dal by se výnos hospodářství zvýšit. Baar. Nekráčel dlouho na dráze cti a slávy. Svět. Razí se dráha k širším rozhledům. Durd. Některé ze Smetanových oper otvíraly nové dráhy. Hostin. [Heinova] vzestupná dráha kritická. Arne N. Těším se na své povolání, na novou dráhu svou způsob života, zaměstnání. Ner. Dráha životní, dráha života, dráha učitelská, úřednická, akademická, veřejná a p.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1632 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1632