• drak, -a m. pohádková obluda mající podobu okřídleného ještěra, saň. Když přišla až na vykázané místo, spatřila jeskyni, u jejíhož vchodu dva draci hlídali. Něm. Křídla divá drak stříbrný na obě strany stele. Čech. Jako dva ohromní draci soptící dým a oheň valily se parní stroje. Baar. Nad římsami viděti divné arabesky, lvy, jednorožce, draky a jiná fantastická zvířata. Jir. Profesoři byli tenkráte jako draci, celou hodinu jen zkoušeli byli rozvzteklení. Dibl. Kouká někdy jako drak nenávistně. Svob. My bojovali jako draci zuřivě. Vrch. Je do práce jako drak velmi horlivý, prudký. D Arch. ďábel. Pozbav mysl naši mraků [Bože]‚ nedej škodit zlému draku. Suš. D Arch. v kletbách. Tisíc draků — jáť se neznám sám. Voc. Tys po draku chytrý. Sab. Táhni ke draku. Ehrenb. D Bás. o věcech podobných draku vzhledem n. jinými vlastnostmi. Dlouhý železný drak vypletl se supě a syče spoustou vagonů ze začouzené síně římského nádraží vlak. Mach. Jen čistota oběti něžné může zápasit se drakem pýchy. Svob. Drak germanismu dosud úplně poražen není. Hol. D zlý člověk, zvl. zlá žena. Matka je drak. Hál. Ti mají babičku — no pravý drak to je. Přít. Hum. Zapomněl, že už je čas, aby šel domů, že musí odpoledne „vyvíst draka“ [manželku]. Jir. Pravý talent má samé draky proti sobě. Svob. D Hum. neposedné, rozpustilé dítě. Ale tatínku, s radostí vám tu Honzíka necháme, máme doma ještě tři takové draky. Baar. D o bdělém, přísném strážci. Doma střehl ji jako největší poklad starý domácí drak, věrná služka Nany. Podl. D dětská hračka k pouštění po větru. Na svahu za hřbitovem pouštěli dva chlapci papírového draka. Šrám. D Vulg. vzíti draka utéci. U Kazaně se vysadilo asi třicet námořníků, před nimiž kazaňská ochrana „vzala draka“. Lang. D Vulg. Mít draka, koupit si draka opíti se. D Astron. jm. souhvězdí. D Zool. drak mořský ryba z čeledi Pegassidae. D Let. obyčejné letadlo s nehybnými nosnými plochami, drakové letadlo. Met. meteorologický drak létací zařízení skříňovitého tvaru, upevněné na drátě a nesoucí meteorologické přístroje. Hosp. druh holubů, dragoun (Columba dimacha).
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 709 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 709