• drama, -tu n. (arch. drama, -y f.) lit. umělecký výtvor básnický předvádějící nějaký příběh přímými slovy jednajících osob; divadelní hra; zejm. divadelní hra vážného obsahu. „Dějiny českého dramatu“ od Jana Máchala. Dramata Bozděchova, Vrchlického, Čapkova. „Rossum’s universal robots“ kolektivní drama. K. Čap. Moravsko-národní báchorka „Brněnské kolo“, v dramu uvedena od V. Klem. Klicpery zdramatisována. Klicp. Lid. divadelní hra smutného obsahu. Chodím nerad na drama. D vážná, smutná, tragická událost, smutný osud. Idyla trpělivosti počala se měniti v drama zápasu za uvolnění. Jir. Na samém počátku krvavého toho dramatu vzpoury. Ner. Jak se to všecko dělo, nechť vyzpytuje, kdo se bude s krátkou dramou života jeho [J. J. Langra] obírat. Tyl. Temné drama Valdštejnova života. Pekárek. Sny českého člověka, bloudivšího Evropou a uvažujícího o dramatu malého národa. Hlad. Rodinné drama tragická událost v rodině.
  • *drama, -y f. (má-li přívlastek, též neskl. neut.) bývalý druh cigaret, dramka. Poroučel v kontě: „Deset dram!“ Uh.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 414 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 414