• dva, dvě čísl. (gen. lok. dvou, dat. instr. dvěma). Proti němu vyrazili z houštiny dva mužští a za nimi dva velcí psi. Jir. Na čísla on [čtenář] čeká svěží, ve vlasech když dva si leží. Dyk. Jen dva tři hosté dopíjeli černou kávu několik málo hostí. Dyk. Přišel zástup mnichů, dva a dva po dvou. Havl. A jak překrásná měli oba dva [Matěj a Matouš] hospodářství! Havl. Ve dvě šel opět z domu ve dvě hodiny. Šmil. „Že tě zavřu do chlívka!“ Janek řval za dva dvojnásob. A. Mrš. Pracovati za dva, míti sílu za dva a p. Sloužiti dvěma pánům kolísati mezi dvěma činnostmi. Býti ve dvou ohních, mezi dvěma ohni nevěděti kudy kam, býti nerozhodný. Zabíti dvě mouchy jednou ranou vyříditi dvě věci najednou. Seděti na dvou židlích, míti dvě želízka v ohni jednati dvojace. Jak se podívala, ještěrka! Celá matka. O to bude teprv na dva kraje nůž řízná, rázná. Sez. Žert. Oči se dívaly zároveň na dvě meze byly šilhavé. Něm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 322 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 322