• element, -u m. živel, prvotní látka, prvopočátek. Arch. Čtyři základní elementy země, voda, vzduch, oheň. Ba i ty čtyři staré elementy prý budou prosty všech svých dosavadních necností, budou působit svorně a mírně. Ner. Chem. starší název pro prvek. Škol. první počátek, základ některé nauky. Opakovati s hejnem dětí rok co rok tytéž chatrné elementy vědomostí. Krás. D složka, článek, živel. Vysvětlil jsem, jak a z čeho „Sulamit“ povstala, a kojím se nadějí, že se mi poněkud podařilo elementy biblické, talmudské a kabbalistické v jeden celek spojiti. Zey. Metafysika byla vždy posledním elementem výsledné čáry, jež ukazovala, jak vysoko duševní snažení postoupilo. Osv. Církvi dostalo se řádem jesuitským učeného a výbojného elementu. Rez. Vrchní velení se přesvědčilo, že má v Češích element loyální a Slovanstvu i Rusku oddaný. Med. Náš Gusta asi tam u divadla vyvádí — tam je takových marnotratných elementů individuí. Šim. D Fys. element článek galvanický. Element proudový určitá část vodiče protékaného elektrickým proudem. Astron. elementy dráhy tělesa nebeského konstantní veličiny, jimiž jest jeho pohyb dokonale určen. Tech. elementy konstruktivní součástky (šrouby, kolečka, páky a p.). Voj. element mostu konstruktivní díl vojenského mostu, přesně opracovaný a snadno ovladatelný. OSN Dod. Psych. elementy psychologické předpokládané základní jednotky dění duševního. D přírodní síla, živel. S tichou zoufalou resignací odhodlal se všemožně vzdorovati rozbouřeným elementům bouři, větru, lijáku. Pfleg. D při klení. „Ďáble a elemente!“ řádil Baloun, „vždyť jsi nám dal slovo!“ Krás. Tisíc elementů! To je kondice! Svážet strašidla! Herrm. Mord element. Mart. Krajc — himml — sakra element. Herrm.