• forma, -y f. zevnější podoba, tvar, vzhled věci. Cukřenky roztodivných forem. Maj. Okénko kulaté, sklem ve formě hvězdy vykládané. Něm. Původní česká vesnice byla formy okrouhlé. Jir. Měkká látka čarovné formy jejího těla více vyznačovala než halila. Zey. Jen aby nemusila kojit, aby nepřišla z formy neztratila pěkné formy. Herrm. Lit. umělecká forma literárního díla. Forma terciny, forma dramatická a j. Hud. nauka o hudebních formách. Gram. zř. forma slova gramatický tvar (podle čísla, rodu, pádu, času, způsobu a p.). Geom. geometrická forma způsob, jakým jest geometrický útvar omezen, tvar. Typ. jisté množství sazby k tisku připravené nebo vytištěné. D co dává nějaké věci tvar, tvořidlo, tvořítko, model, kostra. Kloboučník narazil kus plsti na formu. Hol. Forma na bábovku a j. [Ženy] všecky z jedné formy jsou stejné. Bes. Vybírala holou slaměnou formu a ujišťovala, že má doma růžové stuhy, kterými klobouček okrášlí. R. Svob. Tech. (v slévárnách) ohraničený prostor tvořící negativ odlitku; (v písmolijectví) licí, odlévací přístroj; (v stereotypii) slevadlo, do něhož se vlévá roztavený kov; (v stav.) kadlub, tvárnice k vytváření zboží cihlářského, keramického, cementového, sádrového a j.; (při lisování) zápustka ze dvou částí, které pod tlakem dají vložené hmotě žádaný tvar; (ve výrobě ručního papíru) drátěná síťka, do níž se papírovina vtlačuje, aby vytvořila arch; (u pecí) trubice (hubice), kterou se do kuploven a vysokých pecí vhání vzduch. D vnější projev, způsob. Nová forma lásky. R. Svob. Jakým velkopanským způsobem se mu dostalo toho pozvání, jakou vznešenou formou! Klost. Umírají mnohdy velké myšlenky, jsou-li podány ve formě více méně theoretické. V. Mrš. Smrtelná forma nemoci. Forma vládní, státní a p. Mat. algebraická forma racionální celistvá funkce homogenní dvou n. několika proměnných veličin. Bot. drobná odchylka v mezích druhu, naprosto nestálá, působená vnějšími vlivy. Práv. způsob, jak se některé právní jednání provádí. Forma poslední vůle. Filos. způsob, jak je daná věc vytvořena. Sport. přijíti, vyjíti z formy, ztratiti formu pozbýti obvyklé výkonnosti; býti ve formě míti obvyklou výkonnost. D vnější způsob jednání s lidmi, společenský zvyk, mrav. Odpustiti jim nemohu úplný nedostatek jemnějších způsobů, ba obyčejných forem slušnosti. Čech. Byl mužem forem a věděl, jak se sluší chovati předsedovi. Herrm. Nekatoličtí Valaši zachovávali na venek všecky formy katolických křesťanů. Rez. D vnějšnost, zvyklost provázející nějaký úkon, formalita. Šněrovačka hloupé etikety, kde člověk pro samou formu a pro samý tretek musí zapomenout, že jest člověkem. Hál. Bylo nyní pouhou formou uznání Ferdinanda v Slezsku i v Lužicích. Rez. Pro formu pro forma, z důvodů formálních, k vyhovění zvyklosti. Při dražbě ji oloupili, ani jediná věc nebyla koupena, vše bylo uloupeno a směšný peníz byl položen jen pro formu. Durd. V. t. pro forma.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1063 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1063