• fossilní, fosilní adj. zkamenělý, předpotopní. Fossilní živočichové, rostliny. D velmi zastaralý, velmi konservativní, šosácký, zaostalý. Klobouk neznámého velikána náležel k fosilním, dávno vymřelým útvarům. Herrm. Naše strany [politické] jsou dnes daleko fosilnější než před válkou. Těžko v nich s odlišným názorem proniká i ten, kdo už má velmi silnou posici. Přít. Provalivší se pramen bolesti prorazil i nejusedlejšími vrstvami této fosilní duše. Mat.