• frak, -u m. kabát pánského salonního a slavnostního obleku se šosy vpředu vystřiženými. Mládenci ve fraku a družičky ve světlých šatech. Til. Jak vlaštovky proletovaly černé fraky sklepníků roznášejících stříbro příborů širokým sálem. A. Mrš. Lokajové v hřebíčkových fracích. Rais. Ve Vídni se navlékl lokajský frak o servilní české politice. Mach. Fam. Dostati na frak býti bit, dostati co proto. Francouzové tam [v bitvě] zase dostali hrozně na frak. Jir. Vyprášiti někomu frak, střihnouti na frak a p. natlouci někomu. Koukaj, honem doběhnou do registratury, ale hoděj frakem! pospěšte si. Herrm. Argot. doživotní žalář. D fraky, -ů pomn. fam. okolky, okolkování, váhání. Všichni jsme vodsouzený žrát jednou hlínu. Jaky fraky! A vojna je vojna. Med. Nová cla. Kejkle s valutami. Tajné dohody. Odborné diplomatické fraky. Přít.