• fujara, -y f. pastýřská píšťala na Slovensku a Valašsku. Valach pískal si na fujaru. Něm.