• had, -a m. zool. hadi řád plazů (Ophidia). Ustál. sp. Smaž hada, jak chceš, nebude z něho úhoř. Přísl. Od včely pochází med, od hada jed. Přísl. Nehřej hada za ňadry! Pořek. Utrhla se jakoby ji had uštknul. Herb. Muž ten byl obratný jako had. Dyk. Pamatuji se na chansonieru, štíhlou jako had. Šim. To víte, že mně peníze vždy z rukou uklouznou jako had. Svět. Mořský had novinářská kachna. V Tichém oceáně poznovu byl objeven mořský had. Herrm. D (v lidovém podání) domácí had, had hospodář, hospodáříček šotek pro štěstí. A dokud líhal pod pecí nebo pod prahem domácí Had, starý hospodář, neodešlo z rodu štěstí a požehnání. Jir. Ztracenou končinu Šlarafie — kde had hospodáříček v mandelu šelmovství spí — mi vraťte. Halas. D Přen. o věcech nějak připomínajících hada. Hleděl před se na nekonečného hada vozův i houfů. Jir. Chtěl bych jednou promluvit vážné slovo o zelených hadech čili o t. zv. trávnících na scéně. Mah. Dlaněma válela dlouhého těstového hada. Rais. Klopýtajíc přes hady kořenův, hloub a hlouběji zapadala v tmavnoucí nitro lesa. Sez. Měla vlasy upraveny v samé namaštěné hady. R. Svob. D Přen. ve výrazech abstraktních. Ten starý had v nás by to arci rád převracel a chtěl by, abychom tělu hověli a ducha uspávali ďábel, pokušení. Svět. Celerka nasadila Tomášovi hada mučivou myšlenku. Jir. Klevetím, hady nasazuju nesvár. Jir. Zašlapává hada pochybnosti. Kar. Vloudil se i do tvého srdce had plemenného záští. Čech. Podezření had jej uštkl jedovatě u srdce. Zey. Had závisti se vypjal brzy. Čech. D nadávka. „Hade jedovatý!“ řekl Kojan [synovi]. Hol. Zrádkyně, hade! Dyk. Žertovná přezdívka. „Tady je cukr, vy hadi!“ vzkřikl pan Kódl [na spoluvojáky]. Med. D Tech. trubka beze švů stočená do šroubovice v ploše nebo do spirály. Had topný, chladicí, vodní, trubkový. Váleč. druh někdejších děl. Přiběhli feuerwerkři od kartounů, falkonů a hadů. Dur. Had jm. souhvězdí. Těl. hra na hada, stahování hada druh hry. D Argot. řemen, řetěz, zrádce.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 528 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 528