• helium, -lia n. chem. jeden z prvků, náležející k t. zv. vzácným plynům atmosférickým.