• hlava, -y f. přední část těla živočišného, nejhořejší část těla lidského, obsahující mozek a některé orgány smyslové. Dal vepříku do hlavy ránu. Erb. Kráčel se sklopenou hlavou. Hál. Kývati, vrtěti, potřásati hlavou na znamení souhlasu, odporu, pochybnosti. Býti o hlavu větší. Synovi zapálil střechu nad hlavou. Hál. Je-li [sedlák] shovívavý, tu mu odnesou lidé střechu nad hlavou vše mu rozkradou. Svět. Umrlčí hlavy měli [husaři] na čákách. Baar. Kdo znal Brumovice před třemi lety, byl by si mohl oči na vrch hlavy vyhledět, nepoznal by jich. Herb. Ty děti má v opatrnosti jak oko v hlavě. Herb. Nosí v hlavě hřeben, tu módu mají jen stařečkové ve vlasech, na hlavě. Něm. Skřivánková „dodělávala hlavu“ paní Kondelíkové účes hlavy. Herrm. Pozorovali ji [ženu] od hlavy k patě zevrubně. Rais. Nemá to hlavy ani paty smyslu. Pořek. Myslil, že se po hlavě dolů zřítí. Vrť. Hlava se jí zatočila o závrati. Svět. Nevěděla, kde jí prací hlava stojí. Svět. Mně, když o tom jen slyším, jde hlava kolem. Rais. Nemá, kde by hlavu sklonil kam by se uchýlil. Hál. Tak, pane bratře, hlavu vzhůru mějte odvahu. Baar. Pozdvihovali [luteráni] hlav svých po krajích a po městech nabývali odvahy. Vlč. Nosili hlavu až u nebe byli pyšní. Rais. Zachoval si hlavu vztyčenou sebevědomí. Jir. Otec ho bil hlava nehlava kamkoli. Olb. Bylo tam [v jizbě] jako v úle. Lidí hlava na hlavě plno. Hol. Hlava na hlavě se valil [zástup] k chrámu. Vanč. Otlouká socialistickým vůdcům o hlavu, že si ze státní podpory postavili vilu vytýká. Přít. Neopovážil se vystrčiti hlavu, boje se větších výtržností ukázati se před lidmi. Herb. Dohánění bylo mnoho. Šlo jí nad hlavu bylo ho příliš. Pujmanová. Přerostl otci přes hlavu nechce už poslouchati. Už je po protekci. Ani k vůli tomu si hlavu za krk nedám nezoufám si. Svět. Šak on si Beneš proto [že není starostou] hlavu nestrhne nezoufá si. Herb. Už ho hlava nebolí zemřel. Svob. Jak to půjde nyní k duhu Slovenské Matici, z toho asi pány autonomistické politiky hlava nebolí o to se nestarají. Přít. Moje stanovisko k bolševikům dělalo dost lidem bolení hlavy starosti. Mas. Toť se rozumí, že by se vám sedlák vysmál na vrch hlavy důkladně. Svět. Pochopil, že svět je postaven na hlavu zvrácen. Vrba. Všecko to jde [na statku] na ruby, všecko hlavou dolů obráceně. Rais. Vojsko na hlavu poraženo, ustoupilo ke Skalici úplně. Jir. Dáváte za mými zády hlavy dohromady, pomlouváte mne šuškáte. Svob. Haman má zas v hlavě. V. Mrš. Měl v hlavě už notně rozsvíceno byl napilý. Jir. Máte lucernu v hlavě. Kosm. Kdyby neměl Bárta hlavu pod víchem, netahal by se za nos kdyby nebyl opilý. Něm. Jen červíka jsem dostal do hlavy, jen červíčka přiopil jsem se. Jir. Svoboda vstoupala mnohým sedlákům příliš do hlavy dávala přílišné sebevědomí. Herb. Myslí, že mu v hlavě přeskočilo pomátl se. Krás. Podobné řeči slyšel nerad a vpadl tedy opakuje hodně hlasitě: „Nechte na hlavě, nechte na hlavě!“ nemluvte, mlčte. Vanč. Když se líbíte jedněm, druzí by na vás nastrčili psí hlavu co nejvíce vás očernili. Kam. Má-li nějaké máslo na hlavě, bude z Prahy upalovat, aby se mu zde nerozteklo hrozí-li mu ostuda pro něco nečestného. Štech. Ať mi tu nic nezapomeneš, telecí hlavo! hlupáku. Šrám. D jakožto část těla, v níž je soustředěno myšlení, chápání. Měla v hlavě samé procházky, bály, společnosti myslila na ně. Svět. Máš v hlavě jiného v lásce. Svět. Pánbůh sám ví, co stále nosí v hlavě. Rais. Měl mnohých zbytečných věcí stále plnou hlavu. Rais. Měl pořád v hlavě, že pan Bolek jest otcem jeho domníval se. Podl. Vlezlo mu něco do hlavy a milý Jan vyváděl samé zpupné kousky napadlo ho. Staš. Ta primice mi leží pořád v hlavě nejde z mysli. Prav. Hoch ví, že ho pořád v hlavě chovám myslím naň. Rais. Nešlo bábě z hlavy, že Dorle již šestnácte let. Něm. To jim nešlo do hlavy nemohli pochopit. Něm. Algebra mi na počátku nešla dobře do hlavy nechápal jsem ji. Rais. Tvou ženou už být nemůže, to vypusť z hlavy! Něm. Hlavu si Ferda tuze neláme mnoho se neučí. Bouš. Pořád mně to vrtá v hlavě stále na to myslím. Stroup. Že by ve vlastním takhle dělala, ani do hlavy mi nepřišlo! Rais. Ten je žene do všeho jako drak; když to už i naší Mance jde do hlavy působí starosti. Rais. Psala, že půjdu z toho místa, a nadělala Vám plnou hlavu. Šim. Kačence dělalo hlavu, co asi dnes Vojtěcha zdržuje od kola působilo starosti. Hál. Teď si z toho tak velkou hlavu děláte? Svob. Začala se modliti za blaho své dcery, která jí těžkou hlavu dělala. Něm. Při těch pěti dětech neví, kam s hlavou má plno starostí. Rais. D jakožto středisko paměti, nadání. Kdybych neměl již tak zapomenutou hlavu, aspoň bych se některým [řečem] naučil zpaměti. Rais. Za tolik let vyjde z hlavy nejznámější tvář zapomene se. Třeb. Tak jen že se ten růženeček, a co tak ještě z hlavy umím, pomodlím zpaměti. Rais. Kdo nemá v hlavě, musí míti v nohou. Přísl. Hned se mi to z hlavy vykouřilo zapomněl jsem. Něm. Jsem to hlava, ani jsem vám nevyřídil pěkné pozdravení. Rais. Vždyť je to Lubas — nejsem já hned v hlavě doma? Rais. Mně ty světské písně už teď nejdou do hlavy těžko si pamatuji. Něm. Radili mu, aby dal hocha na studie, má dobrou hlavu nadání. Něm. Je to [úředník] prázdná hlava hlupák. Klost. On má hlavu ten kluk a vtip. Rar. Má hlavu otevřenou, ducha osvíceného. Prav. D jakožto středisko rozumu, rozvahy, úsudku a p. Má čipernou hlavu a dvě obratné ruce. Štol. Objevil se tu nový úředníček a zdá se býti horká hlava horkokrevný, prudký. Rais. Chtěl dokázat, že není bez hlavy hloupý. Něm. Dělníci byli bez hlavy: nevěděli, co činiti nevěděli si rady. Pfleg. Láska plete mužům hlavy. Bozd. Nezdar nezbavuje Černohorce hlavy rozvahy. Hol. Vrchnostenské úřady ztratily hlavu, když vyšel ten druhý patent pozbyly rozvahy. Herb. Jen neztrácet hlavu! Rais. Ti rodiče tak na hlavu padlí jsou a nic nepozorujou pošetilí. Prav. D jakožto středisko vůle. Co si jednou vzal do své tvrdé hlavy, toho se již nespustil co si umínil. Svět. Ulevovala si pláčem, nešlo-li hned v tu chvíli podle hlavy její vůle, přání. Svět. Po své hlavě žena ničeho nedělej, ale stále se muže dotazuj! Hol. Má svou hlavu a nerada se rodičům starým podrobuje. Prav. Já ti to, myslím, vyženu z hlavy. Rais. Počkej, narovnám ti hlavu! Kosm. Hlavu si stavět nesmíš a lidem musíš vyhovět býti neústupný. Klost. Má tvrdou hlavu, budu mít na ni co oblomovat. Svět. Ta má hlavu — o jé! je umíněná. Šim. Já vám nebudu vzdorovat, já si hlavy neposadím. Klost. Jde o to, jak užít přes hlavy zástupců lidu § 14 proti jejich vůli. Čas. D jakožto sídlo života. Svou hlavou ručíš za jeho bezpečnost. Jir. Tu běží o jeho vlastní hlavu. Jir. Co se tak třeseš, jakoby ti šlo o hlavu? Klost. Na to bych hlavu v sázku dal, že tam Alex také byl. Štol. D Arch. zabití; pokuta za zabití. Zaplatím ti hlavu [pokutu]‚ velkou, nesmírnou, památky krále Kolgy důstojnou. Zey. D jednotlivý člověk, jednotlivec. Ke lži podobné by se nesnížil muž nejprostší, neřkuli hlava korunovaná panovník, vládce. Bozd. Dav neobejde se bez rady a pomoci pomazaných hlav. V. Mrš. Kolik hlav, tolik smyslů. Přísl. D Poněk. arch. (při počítání obyvatelstva) obyvatel. V té dědině přebývají Mladenovici, rod četný, aspoň o devadesáti hlavách. Jir. Polnosti se rozdělily mezi rodiny podle počtu hlav. Svět. Daň, plat z hlavy. D Hypok. Ty dušinko, vona by plakala, moje hlava! Mat. Zůstal jsi tu, chudáku, sám — už tam jsou [v hrobě] obě ty drahé hlavy! Rais. D kdo je něčemu v čele, něco řídí, je hlavní, rozhodující osobou a p. Na 4 roky se volí hlava francouzské republiky [president]. Havl. Odpor proti hlavě všeho křesťanstva, proti papeži. Jir. Hlavě rodu habsburského nutnost nastane rozhodnouti se. Bozd. V novém ruchu politickém uznán byl Palacký jednosvorně za hlavu a prvního vůdce národa Českého. Kal. Paříž je hlavou a srdcem Francie. Ner. Šli [úředníci] představit se hlavě úřadu. Čech. Předveďte hlavy spiknutí! Hál. Kulich hlavou rodiny byl toliko na konskripčním archu. Herrm. D co má podobu hlavy n. co je hořejší, význačnou částí něčeho. Zelí tvrdne; čím tvrdší hlava, tím lepší zelí. Rub. Hlávky a hlavy turků, jejich lebky mi zasvítí v soumraku. Kov. Do podpatku zatloukal cvoky s náramnými hlavami. Rais. Zbývala už jen otázka, kdo to byl. Habakuk trefil hlavu hřebíku, jmenovav Klabíka uhodil na pravdu. Dyk. Hlava kola náboj, část, do které se sbíhají ramena a která se nastrkuje na nápravu. Prohlédl, neviklá-li se [kolo vozu] v hlavě nebo v loukoti. Baar. Mračna dělají hlavy „hrady“. Kosm. Stíná berlou hlavy makovic. Vrch. Prostranství bylo dlážděno množstvím kočičích hlav kulatých kamenů. Dur. Zrakem ryl do jedné z kobylích hlav, jimiž děkanské náměstí bylo dlážděno kulatých kamenů. Čap. Ch. Tech. důležité a vyvinuté zakončení strojní součásti, hlavice. Hlava nožová, nýtová, ojniční. Hlava soustruhu, šroubu, válce. Hlava čočkovitá, čtyřhranná. Žel. hlava kolejnic hořejší, masivní část, po níž se valí kola vozů. Stav. ukončující část stavby na význačném konci, hlavice, ohlaví, zhlaví. Hlava sloupu. Hlava kobylí stoupající oblouk s patkami v nestejné výši. Hlava piloty štětovnice. Dial. koňská n. kobylí hlava druh strunového nástroje, niněra. Tloukli na bubínek, cymbal a dvoustrunnou „koňskou hlavu“ čili citeru. Nov. Zool. zavinutec hadí hlava plž z podřádu deskojazyčných (Cypraea moneta). D horní část písemnosti n. tiskovin; záhlaví, nadpis. [Koncipient] napsal hlavy protokolů. Čech. [Na listině] byla velkým písmem napsána hlava: „Pane notáři a tatínku!“ Svob. Zatím se rozleželo Hoňkovi, že by pro tu ceduli s podpisy, i když jí hlavu ustříhli, mohlo pojít zle. Jir. Typ. nadpis, název knihy, časopisu, účtu, dopisního papíru a p. V písmolijectví obraz písma n. záhlavní ozdoba. V sazbě not znaménko pro notu. Hlava plná, hlava světlá. D oddíl v knize, kapitola. Následuje [ve spise] krátká, ale zajímavá hlava o židech. Goll. D hlava, často pl. hlavy (u postele, hrobu), místo, kde bývá hlava. U hlav postele stál mladík. Jir. Houpala kolébku s vykrojeným srdečkem v hlavách. Rais. Stěhovali postel: jeden hlavu, druhý nohy. Rais. K hlavám [hrobu] blíže jsem spatřil zbytky zlomeného kříže. Hál. D (u mincí) strana s obrazem hlavy. Pod kovárnou o krejcary hráli [výrostci] „hlava — orel“. A. Mrš.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 5307 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 5307