• hleděti ned. (3. os. pl. hledí) dívati se, zírati. Paní se zamyslila a chvíli hleděla do tmy. V. Mrš. Hledí mu ostře do očí. Jir. Hleděti na někoho, na všechny strany, před sebe, za někým. Rozkazovací způsob zdůrazňuje výzvu, domluvu, n. značí podiv. Hleď, Márinko, přetrhejme to, co nám brání, abychom byli do smrti spolu. Svob. Hleď, Prokope — krev se ti rozproudí. Jir. Vysoko jsi se podívala, nízko mne, hleďte, zanechala. Erb. A hleďme si, hleďme! co su já obecní, abych sháněla? vida, vida! aj, aj! Herb. Hleďme na pána, on se zamiloval. Svob. Hleďme toho pokrytce. Bozd. Hleďte za uchem to rozkřípané péro. Čech. Ustál. sp. Starosta prodává jačmeň a hledí na svět nakysle, jako neuvařený tváří se mrzutě. Herb. Mnohý z nich [mušketýrů]‚ jenž tolikrát smrti v tvář hleděl, zachvěl se byl blízek smrti. Jir. Nač tu stojíme hledíce Pánu Bohu do oken lelkujíce? Tyl. Když se zvečeří a lidé se brousí po dědině, domácí neradi by si dali „hleděti do huby“, a proto zahrádky před okny vysazují stromky nebo keři, aby zacláněly okna. Herb. Ještědští od jakživa mnoho o sobě myslili a hleděli na jiné s patra vypínali se nad ně. Svět. Na mladého Hrázu hleděli přes prsty chovali se k němu pohrdavě. Herb. Zvláště ale nesmí se z toho dovozovat právo hledět na Spinozu svrchu pohrdati jím. Durd. Hledí s kruchty na sousední své kollegy pohrdá jimi. Šmil. Tu tam na něj hleděli z podstřeší nevlídně, hněvivě, nepřátelsky se chovali k němu. Jir. Zrzavý Němec hleděl víc a víc džbánkům na dno popíjel. Herb. Nechtějme darovanému koni hledět na zuby spokojme se darovaným. Durd. Darované krávě na rohy nehleď. Přísl. Přen. V sedničce bylo čisto, ale chudoba hleděla ze všech koutů. Něm. Z černých lesklých očí jí hleděla prohnanost. Svět. D (kam) směřovati, býti obrácen. Okna třídy hleděla k západu a severu. Rais. D (nač) posuzovati co, souditi o čem, považovati co zač. Na umění učil’s mne hledět jako bratr a vzácný přítel. A. Mrš. Vavák hleděl na francouzskou revoluci tak, jak na ni tenkráte u nás většinou hleděli. Jir. Přátelé jeho na celou věc [Hrabcovu známost] hleděli jenom jako na veselý kousek. Herb. D hleděti nač ohlížeti se nač, míti zřetel k něčemu, všímati si něčeho. Bůh nehledí na učenost, na stav, na bohatství. Prav. Každý [ženich] jen hledí na peníze. Prav. Na nějakou zlatku výlohy hledět nebude. Rais. D (čeho, na koho, nač) n. hleděti si (čeho) míti na zřeteli něco, dbáti čeho n. koho, oč n. o koho, starati se oč. Hleděla jedině prospěchu svého. Svět. My musíme hledět živobytí. Laich. Nechte cizích, hleďte vlastních zboží. Koll. Co je jim [lidem] do cizích věcí, ať si hledí svého. Herb. Hleďte si řemesla a těch hloupostí nechte. Paleč. Otec miloval pole, hleděl si ho, zlepšoval je, jak mohl. Jir. Máme uděláno, že naše kráva musí být krmena tak, abychom byli spokojeni, a nebude-li dle našeho uznání dobře hleděna, že si ji můžeme dát do cizího chléva. Rais. Byl [les] panský, dobře hleděný. Jir. Malé zahrádky nepěstěné, nehleděné lepily se k nim [domkům]. Baar. D usilovati, snažiti se oč. I to máte pravdu, ale každý hledí výš. Rais. Hleděl zi získati milostivý pohled všech služebníků dvorských. Herb. Člověk musí hledět, aby s lidmi vyšel. Rais. Každý má hledět k tomu, aby přispěl k dobrobytu obecnému. Něm. Hleď, abys napravil, co tvůj tatínek udělal. Herb. D hleděti vstříc očekávati. Kozáci hleděli však chladně vstříc záhubě. Třeb. Lux mohl hledět nejbližší budoucnosti aspoň bezstarostně vstříc. Podl. D (k čemu) vztahovati se k čemu, souviseti s čím. Mám nemalé zalíbení v historii a ve všem, co k ní hledí. Jir. Mravní organisace může být předmětem církvevědy zvláštní. Sem hledí také studium zvyků a mravů. Čes. pol. D hleděti se, sebe (čeho, před čím) míti se na pozoru, stříci se. A proto se hleď a opatrným buď jako had. Třeb. Pak mu řekl, aby se hleděl velkých pánů více než moru. Dur. Kružljak hleď se přede mnou! Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2277 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 2277