• hliník, -u m. chem. jeden z nejlehčích prvků, aluminium. D Dial. hliniště. Já… stará Honálka z hlinníka… nu, víš už? Sum. Hliník se zasypal. Uh.