• hmota, -y f. látka, která je obsahem věcí tuhých n. polotuhých. Prvním pohledem nemožno pověděti, z jaké hmoty [sošky] upraveny. Třeb. Kůru uvnitř [sopky] pracující žhavá hmota prolomiti nemůže. Šmil. Z tekutiny se udělala na kaši ztuhlá, černavá hmota. Preis. Měšce [s vajíčky] upevní samička [kudlanky] na všeliké byliny jakousi lepkavou, na povětří tvrdnoucí hmotou. Am. Hmota bílkovitá, cukrovitá, klihovitá, plastická, sypká, amorfní, krystalická a p. Přen. Div je, že učinil Kollár tolik z této nepodajné hmoty námětů básní. Vrch. Tech. umělá hmota uměle vyrobená látka napodobující látku přirozenou (mramor, kůži a p.). Les. hmota dřevní krychlový obsah dříví. Biol. šedá a bílá hmota mozková látky, z nichž se skládá povrchová vrstva a vnitřek mozku. D jednotlivá hmotná věc, jednotlivý předmět, obyč. velký n. neurčitých tvarů. Takové hmoty [bludné balvany] musily velké cesty konat. Jahn. Za řekou rozkládala se nejasná, obrovitá, věžemi zježená hmota velikého města. Hlad. Starostová, taková silná, hrubá hmota. R. Svob. Stav. stavební hmoty jednotlivé druhy materiálu, z něhož se staví (kameny, cihly, dřevo, železo, malta, drát, hřeby, rákos a j.). D svět smyslový jakožto oppositum proti duchu; pejor. majetek, peníze, mamon. V říši hmoty byli [Římané] pánové, v říši ducha nevolníci. Frič. Národnost, víra, láska, boj hmoty a ducha, vlastenectví jsou idee provázející básníka našeho. Havl. Hmota se stává ode dne ke dni větší otrokyní ducha. Havl. Vyznavači hrubé hmoty materialisté. Zey. Vše žene se jen za hmotou, na vyšší zapomíná. Pfleg. Majíť smysl jen pro hmotu, ne však pro vzdělanost. Jir. Fys. podklad zevních zjevů přírodních vůbec, příčina smyslových vjemů. Princip zachování hmoty. Atomová hmota počet protonů obsažený v jádře jistého prvku. Specifická (měrná) hmota obsažená v jednotce objemové. Tíhová (gravitační) hmota určená podle váhy. Setrvačná hmota určená podle odporu setrvačnosti. Hmota isolační nevodivá pro rozličné druhy energie.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 599 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 599