• hmyz, -u m. (zř. pl. -ové) zool. třída členovců (Insecta, Hexapoda); příslušník této třídy. Hmyzové draví. D nadávka lidem (pohrdlivá). „Koukej, hmyze,“ vodpověděl mně hejtman, „ať už tě nevidím.“ Haš. Zdaleka tomu hmyzu se vyhýbám, nemusím-li, zajisté s člověkem nejednám a nemluvím. Svět.