• hodina, -y f. doba 60 minut, 24. část astronomického dne. Nechal je [děti] křičeti třebas celou hodinu. Prav. Hřbitov na čtvrt hodiny od městečka vzdálený. Tyl. Tři čtvrti hodiny východně od Libočan. Rais. Úřední hodiny kdy se úřaduje. Úřední hodiny jsou ve všední dny mimo sobotu od 7.30 h. do 14.30 h. Řád min. zem. Vyhledal jsem jej po redakčních hodinách. Herb. (Vyučovací) hodina vyučování trvající asi hodinu, ale i kratší n. delší dobu. Hodinou se rozumí časová základna vyučovacího rozvrhu. Služ. min. škol. Rozvrh hodin (ve škole) rozdělení vyučovací doby podle učebných předmětů. Dávati hodiny vyučovati soukromě. Chodil k panu páterovi na opakovací hodiny. Něm. Taneční hodiny vyučovací kurs tance. Dostal čtyřiadvacet hodin byl odsouzen k jednodennímu vězení. D Astron. časová míra k měření úhlů, čtyřiadvacátá část plného úhlu, t. j. 15°. Horn. arch. jednotka dělení hornického n. geologického kompasu. El. kilowattová hodina technická jednotka, kterou se měří elektrická síla. D jistý úsek časový, chvíle. Teprve večer, když se nevracela [Lída, která odešla z domova]‚ počaly hodiny čekání a úzkosti. K. Čap. Nevydobyl-li sobě muž lásky své ženy právě mládím a půvabem, snad jen přízní nějaké šťastné hodiny, ať duchem svým udrží tu přízeň! Ner. Měl dnes dobrou hodinu byl dobře naladěn. Šmil. Hodina duchů doba půlnoční. D určení doby denní n. noční. Byla hodina s půlnoci. Bylo asi pět hodin, když poslední host z hospody odešel. Prav. Policejní hodina doba, kdy se policejně zavírají hostince a zábavní podniky. Od hodiny, na hodinu, v tu hodinu ihned. Vypovím Dorotku od hodiny z domu. Ner. Od hodiny může se zasnoubiti. Kam. Vzala by si mne od hodiny. Štech. Od hodiny by byli pro volby. Přít. Dostala na hodinu výpověď. Mach. Přen. Lid prohlédne a bude připraven, až udeří hodina osvobození přijde okamžik, chvíle. Jir. Cítil, že jeho hodina přišla o rychle se blížící smrti. Zey. Poslední hodina umírání, smrt. Panenko Maria, pomoz jí v těžkej hodině v umírání. Mat. Lid. Dědkovi zvonil hodinu umíráček. B. Jel. Ulehla k bolestné své hodině k porodu. Her. Umučená hodino! zvolání při neblahé události n. vzpomínce. D hodiny, hodin pomn. přístroj k měření času. Hodiny nástěnné, sluneční, věžní, přesýpací. Pracovati jako hodiny přesně. Býti přesný jako hodiny. Lid. elektrické hodiny elektroměr. Kontrolní hodiny přístroj k časové kontrole nějaké činnosti.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1039 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1039