• horký adj. (komp. horčejší) velmi teplý. Horká voda, horký čaj, punš, horké párky. Horká plotna rozpálená. Čech. Nastaly horké, letní dni. Jir. Stál jsem, jakoby mě horkou vodou polil. Vztek, stud, trpkost, lítost hnaly mně krev k hlavě a horko do očí. Šim. Sv. Norbert byl již před branami Prahy a kanovníci premonstrátští měli horké dny měli plno práce. Dur. Pravé věci vyhýbal se [v řeči] jako horké kaši. Herb. Chodil kolem života jako kočka kolem horké kaše. Mah. Ona neustoupí. Znám ji dobře. Ta si nenechá foukat do horké kaše nestrpí zasahování. Kun. Žádná polívka se nejí tak horká, jako se uvaří. Klost. Nechal všecko běžeti, jak to běželo, nebyl ani studený ani horký a tak se přivedl na mizinu byl lhostejný, vše mu bylo jedno. Prav. Nedal jsem na sobě znáti, že o všem vím, neboť bych byl jinak Maxínkovi připravil doma horkou lázeň způsobil mu nepříjemnost, dostal jej do nepříjemné situace. Šim. Starý Malina neuměl už podle nových krojů přistřihovati, a že nešil horkou jehlou, to mu také nic nevynášelo rychle a ledabyle. Tyl. Dodělává botu horkým šídlem narychlo. Don. Původem Slovinec, ale slovinského národovce asi dělat nebude na horké půdě v nebezpečném prostředí. Šim. Horké železo nejlépe se kuje využij příhodně chvíle! Přísl. Dial. Rozeznává se horký hrom, který zapaluje, a studený hrom, jenž zabíjí, ale nezapaluje. Herb. Měl vlasy hrubě prořídlé, jako chmýří, po horké nemoci, ze které nedávno povstal po tyfu. Jir. Roznemohla se na horkou na tyfus. Jir. Dyť umřel na horkou! Nov. Slang. To jim [bolševikům] to dáváme horký tísníme je. Med. Přen. Žili [milenci] horkou, opojnou, rozpačitou přítomností. R. Svob. Práce, mnoho práce, horké, odpovědné, ale radostné, všude tu čekalo [na poli literárním] naléhavé. Sez. Geogr. horké pásmo tropické pásmo, po obou stranách rovníku až k obratníkům. Tech. horký běh ložiska nadměrné stoupnutí teploty. D proniknutý citem: vroucí, vášnivý, vznětlivý, horkokrevný, prudký. Horké celování padalo na rty jeho. Tyl. Shrnul všechny své úvahy a dojmy v jediný, silný, horký pocit nadšení pro mladou ženu. Hlad. Horké nakvašení v něm vychladlo, stal se krotkým, mírným. Jir. Inu mladé hlavy, horké hlavy. Šmil. Horká krev z tebe mluví. Jir. Má student, akademik být politicky činným? O to svádějí se horké boje. Mas.