• host, -a m. (pl. hosté, ob. hosti, hostů, hostům, hosty, hostech, hosty; řidč. hostí, hosti, hostmi) příchozí na návštěvu, návštěvník, jemuž se obyčejně poskytuje na počest také pohostinství. Pan Prošek rád měl skleničku vína v domě pro hosta milého. Něm. Velmi rádi vidí [ruští kupci] u sebe hosty a přecpávají a přelívají je vším, co dům dá. Havl. Našel přístup [Vacquerie] do domu jeho [V. Huga], stal se denním hostem. Vrch. Kázal sezvati na třetí svatbu hosti. Havl. „Bože, to jsou k nám hosté, ženuško, náš nový pan domácí!“ Ner. V každé dobře vzdělané společnosti dává se hostům před domácími přednost. Havl. Host do domu, Bůh do domu. Host nezvaný nejmilejší. Staročeská byla ctnost: rád byl viděn v domě host. Host první den zlato, druhý stříbro, třetí měď. Ryba a host třetí den smrdí. Přísl. Přihlížel jsem právě co nezvaný host manipulaci se šatstvem [v zastavárně]. Ner. Býval doma pouze hostem a celé týdny trávil na cestách jako host, zřídka. Baar. Přednášky profesorů — hostů z jiné čsl. či cizí vysoké školy. Služ. min. škol. Div. umělec n. umělkyně účinkující v divadle, do jehož souboru nenáleží. V ústavě našem novém vystoupil první host. Ner. D příchozí, návštěvník v jistých výdělečných podnicích (kde se lze stravovati nebo i bydliti: v hostincích, hotelích, kavárnách, lázních). Nerad ublíží kuřeti [hostinský] a nerad si také hosty odrazí. Něm. Večer zasedali kol jediného dlouhého stolu [v hostinci] kmenoví hosté. Šim. V kavárně bylo málo hostů. Čech. Lázeňští hosté procházeli se. Pfleg. D Kniž. příchozí někam vůbec (často i nevítaný). Byli [studenti] zajisté vzácní hosté v těchto končinách [křivoklátských lesích]. Jir. Starý Petráš — Cihlářka a stará Rybářka — denní hosté svatého domu. A. Mrš. Jsme tu [na světě] každý jenom host pobudeme nakrátce. Obr. živ. Když uhodily mrazy, oživlo okolí osamělého dvora nevítanými hosty. Vlci se pouštěli až k jeho ohradě. Jir. Čeládce se neplatí [u Podivů] mzda, daně se neodvádějí pořádně, exekutor bývá u nich častým hostem. Prav. Hum. Vyhlídka omezovala se na zahradu, uzavřenou vysokou zdi proti nepovolaným hostům zlodějům. Svob. Dny nevýslovně smutné přišly na Vrbickou faru. Usadil se v ní zlý host: nemoc. Baar. Hlad, nejhorší to host všech obyvatelů horských. Pfleg. Sníh a mráz jsou tu [v Orlických horách] časným hostem. Jir. Uklidíme hned všecko zlému hostu [blížící se povodni] z cesty. Něm. Lyrika je řídkým hostem na venkově a děvčata rozumějí jí velmi málo. Vrba.
  • †host, -i f. žena příchozí na návštěvu. Přijal ji [Šalamoun Sibylu] s milým vítáním a s velikou ctí, řka: „Vítej, milá hosti!“ Jir. Mnohá chata otvírala se, by přijala ji [princeznu] jako vzácnou hosť. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 543 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 543