• hotový adj. skončený, dokonaný, provedený. Chutě do toho a půl díla hotovo. Přísl. Dům už je hotový. Quis. Plášť měl býti do svátků hotov. Prav. Hotový výrobek. Stačí sebe menší ochlazení a neštěstí je hotovo stalo se. Čap. Ch. Czabański neleně se oboří na mne a rvanice byla hotova. Kos. Přijdeš k hotovému, budeš míti výživu a jmění a budeš hotovým pánem. Podl. Býti hotov (s čím) dokončiti něco. Nemohl býti s prací hotov dodělati ji. Když byl hotov s poslední [hospodou]‚ vracel se do první navštívil poslední hospodu. Staš. Vy ženské jste hned hotovy usuzujete kvapně. Staš. Bylo mu jako když je se vší svou latinou hotov v koncích. Hál. Maminka je nějak s nervy hotova. Mah. Jsem stará? Třicet pět roků je stáří? A už hotova se životem! Mach. Kocmánci už jsou s majetkem hotovi na mizině. A. Mrš. Kdyby mu někdo na Příkopech dům postavil, — za rok bude hotov — nebude mít nic. V. Mrš. Pan řídicí udělal nad ní kříž — ten je s ní nadobro hotov, ani slov nechce o ní šířiti domluvil s ní. Kun. Zástupci rozezleného členstva podepsali, že všechno členstvo je s drem H. mravně hotovo. Štech. Vulg. „Trápil se dlouho?“ „Pan arcivévoda byl hned hotovej“ mrtev. Haš. D ucelený, vyrovnaný (po stránce duševní). Nemůže [současník] pronášeti ani hotových úsudků o nich [o současných dějinách], byť i byl svědkem jich. Herb. Flaubert myslitel jest, možno říci, hotový a zralý již ve dvacátém roce. Šal. D připravený. „Hotovo!“, ozvalo se na peroně. Herrm. Rukopis hotový k tisku. Člověk vždy hotový k ráně. D odhodlaný, ochotný k něčemu. Dva ti chlapi hotovi byli odpřisáhnouti, že viděli, kterak pan kancelářský falešný kšaft diktoval. Herb. Jsem hotov svému přesvědčení obětovati vše. Zey. Jsem hotov k službám, ke všem obětem. D skutečný, pravý, opravdový. Nevěděl, má-li před sebou blouznivce neb hotového blázna. Jan. Plzeňské pivo. Znamenité. Hotový malvaz. Her. Ženy těchto přivandrovalců mají na zemi hotové nebe. Vrba. Vypadala utrápená, hotové umučení. Her. D (o penězích) jsoucí po ruce, v hotovosti. Vdově nezanechal hotových peněz, jenom výminek. R. Svob. Prodal své půdy hroudu poslední, sto zlatých za ni dostav na hotově v hotovosti. Staš. Hotové, -ého n., hotové, -ých m. pomn. peníze na hotovosti. Když se z hotového ubere, víckrát se to nedodá. Rais. Budu vše [do domácnosti] kupovat za hotové. Já budu kupovat a platit. Baar. Nedal si hrušky zaplatit hotovými, nýbrž ustanovil, aby mu Tomeš opsal několik písní nábožných. Prav. Vyplácel Noska hotovými, tak že ubožáku ublížil těžce na těle bil ho. Staš.