• hra, -y f. zaměstnání konané pro zábavu n. pro osvěžení. Tam si házely [děti] míčem, hrály na koně, na barvy a podobné hry prováděly. Něm. Zabralo se [dítě] do hry, rovnajíc kolem hrobu kamínky. Šim. [K dětem:] Bedlivě se chraňte s ohněm hry všetečné! Dou. Hra na slepou bábu, na schovávanou a p. Zpívá se a po draní někdy i tancuje aneb hraje na výplaty čili fanty, kterýchžto her zde [na Domažlicku] množství mají. Něm. Když hra nejlepší, přestaň! Přísl. Zapovídána hra v kostky neb v karty o peníze. Pal. Bavil se hrou v šachy. Pal. Hra v kuželky, na kulečníku a p. Hra hazardní a p. Chtěl rozpečetiti novou hru karet na místě obehraných balíček hracích karet. Lang. Přen. Mne vypusťte ze hry v tomto smutném nesváru na mne nespoléhejte! Tyl. Jeho domov a jeho láska ve hře stály šlo o ně, rozhodovalo se o nich. Tyl. Autorita i osobní bezpečí je velmi silně ve hře. Přít. Vznikalo podezření, že ve hře musí být ještě něco jiného než jen pouhá chamtivost obchodníků. Olb. Tak nikdo ještě na mne nepřišel, ač bili se pro mne a životy za mne ve hru dávali nasazovali. Třeb. D Peněž. hra na burse bursovní spekulace. Hra v třídní loterii. D hry, her pomn. soubor zábavních podnikání, obyč. ve způsobu závodů. Krev jeho bohatýrská se hlásila: miloval [Maeldun] hry rytířské. Zey. Hry gladiátorské. Hry olympijské. D neopravdové, nevážné jednání, žertování, zahrávání, hříčka. Hra se srdcem člověka je demonická hra. Havlasa. Najednou se to, co za hru považoval [vyznání lásky žertem]‚ přec jen ukázalo pravdou býti. Svět. Meditace, z nichž nevychází nic kromě hry s nejasnými pojmy. Čech. V kraji senařů drobné, chudé koně, jaká to hra přírody! hříčka. Herb. Jak začala [vdova] se ředitelem u stolku sedat, věděl jsem, že je zle. To už byla hra s ohněm. Kun. Smála se hlučně, vtipkovala slovní hrou a veselými vzpomínkami slovními hříčkami. R. Svob. D klamné jednání, šalba, přetvářka. Jitčino chování je chytře nastrojenou hrou. Svět. Plakali nad ní [nemocnou] bez hry. R. Svob. D vůbec jednání, počínání, čin, působení, úsilí. Tak hříšná hra provádí se tady [Otou Braniborským] se životem a statkem českého lidu? Tyl. Podniklatě [vláda rakouská] hru odvážlivou, nasadivši celý osud svůj na poslední lístek, na rozhodnutí zbraní. Pal. Welzl je muž velkého stylu a vysoké hry, jak říká s oblibou Jack London. Přít. Hra přírodních zákonů zajistí mnohem lépe spravedlivou úpravu cen než jakékoliv kontrolní korporativní zásahy. Přít. Pánové z Růže a z Hradce nebezpečnou hru svou proti králi bez přetržení osnují. Sab. Hra o korunu českou se začala. Choch. Pan Řeřicha koukal jako hloupý na tu hru o něho [dohazování nevěsty]. Her. D veselý, živý pohyb, rychlé střídání, živost. Stíhaly jsme mlčky rozmarnou hru paprsků na průzračném lupení listů. Svět. Nerozžal jsem a díval jsem se na hru ohně v kamnech. Podl. Voldan se díval na hru vodotrysku. Hlad. Pozorovala západ slunce nebo hru červánků. R. Svob. Díval se na hru mušek. Tyl. Opojeni [ctitelé] hrou jejích očí, tahů, posuňků pověděli jí vše, co si věděti přála. Svět. D provozování hudby. Kapelník pískaje, uprostřed hry povznesl klarinet otvorem k výši. Rais. Odměňoval se za pohostinnost zpěvem a hrou na cimbál. Jir. D hudební skladba. Jen někdy ho [hudebníka] to bodne v duši. To novou hru-li cvičit má, v níž velikého mistra tuší. Klášt. Dudácké hry na varhanách. Rais. D hudební zařízení, hrací stroj. Zvonková hra. Zvonečková hra. D herecký výkon na jevišti. Osobitá a zvláštní je hra pí. Bittnerové. V. Mrš. Pohostinské hry. D divadelní kus. Spisovatelé románů a divadelních her bavívají obecenstvo zhusta historkami ze života darebákův. Arb. Místodržitelství zakázalo jednotě „Thalii“ provozování dětské hry. Arb. Pašijové hry. Stínová hra. Loutkové hry.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1180 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1180