• huba, -y f. tlama; ob. ústa (lidská). Pacholci vzali koně u huby. Jir. Měl jsem ještě čas dát Girglovi jednu přes hubu. Čap. Ch. Nový kníže chce jen lidu kolem huby mazat med lichotiti. Táb. Přen. Muž ti povoloval, měl tě držet zkrátka hezky u huby. Neměl se s tebou mazlit! Svob. D huba jako orgán mluvy. Hubo, mlč, dostaneš koláč budeš-li mlčeti, pochodíš. Praž. pos. Lidské huby jsou zlé. Rais. Líná huba holé neštěstí. Přísl. Hubu má jako z medu a másla, a kam chce, ten blbý lid nakloní. Ehrenb. Dobré slovo hubu nespálí neuškodí. Lang. Ouřad o těch věcech ani muk, jakoby ani hubu neměl neuměl mluvit. Praž. pos. Už jenom dej pokoj hubě mlč. Preis. Já se naprosil, že mne huba bolí. Prav. Že tě už huba nebolí! mlč už. Dokazoval, že nedává své hubě nadarmo jísti ustavičně mluvil. Herb. Pan Špaček, pan Kos, pan Brabec, žid měl pořád „pána“ v hubě. Prav. Pomůže nám, pomůže, ale hubou sliby, ne skutky. Prav. Hubou se to neudělá. Na to musí člověk přiložit ruce povídáním. Herrm. Sloužíš vlasti sice hubou, ale vskutku jsi její velký škůdce hospodským řečněním. Baar. Do hospody patří ženská od huby, aby uměla pobaviti hosty která umí dobře mluvit. Kosm. Paní z takového hospodářství se přece musí časem ukázat v novém [šatu] — už k vůli lidským hubám řečem. Rais. Do lidských hub jsi se dostala, a to nikdy panně nesvědčí lidé si o tobě povídají. Hol. Nemukej mi víc! Chceš dáť se v lidské huby? stát se předmětem pomluv. Jak. Jest to má vina, že si i čeládka tebou hubu vyplachuje? pomlouvá tě. Štěp. Vždyť si nebudu dělat z huby holinku nebudu lháti. Něm. „Už si z huby neudělám holinky,“ zabručel otec nevezmu slovo zpátky. Kos. Ale huby si dejte na petlice nemluvte. Něm. Dám si dnes bubu na zámek budu mlčet. Kosm. Víte, já tomu nevěřím, ale lidi si povídají… kdo pak lidem zacpe huby? umlčí je. Lier. Každému se musela huba zacpat musil býti podplacen. Šub. Já sám tomu nerozumím, proč mám toho pořád plnou hubu nutkán jsem o tom mluvit. Lang. Máte plnou hubu slovanství a nerozumíte ani českoslovenství pořád o něm žvaníte. Přít. To je nějaká chytrosť, zapáliti stodolu a čekati, až přijdou lidé, a říci jim plnou hubou: tu mne máte — to jsem udělala já bez obalu. Kronb. To víte [vojáci], na plnou hubu voni [důstojníci] neřeknou, že jsme vobklíčeni. Šrám. Na půl huby řekla „kulíbám” a zmizela nedbale. Baar. Má v hlavě, je hovorný, nevidí si do huby a všelicos pleskne, čeho mohl radši zatajiti nedává si pozor na to, co mluví. Prav. Ku předu pomáhá v světě jen dobrá huba a loket. Quis. Měl dobrou hubu a drzosti nazbyt uměl mluvit. Kosm. Lživou hubu má v nenávisti hospodin. Ner. Dej si dobrý pozor, kloučku, míváš také někdy tuze měkkou hubu! mluvíš, co se nemá. Kosm. Což nevíte, že myslivecká huba mlátí, ale neobrátí? mluví zbytečně. Kosm. Dyť vona má na tebe hubu vošklivou hrubě mluví, osopuje se. Rais. Čeládka měla na něj psí hubu nadávala mu. Erb. Hubu má jako meč. Hol. Hubu má [agent] jako břitva. Her. Já sem jim to řekla a snad sem mohla držet hubu mlčet. Čap. Ch. Je to hodný člověk, ale — tak mu to [přidělená role divadelní] nejde ňák od huby vázne v přednášení. Muž. Huba jí jela jako šlejfírna. Klost. Huba mu jela jako trakař, švadronil, jako by bičem mrskal. Prav. Huba jim [klukům] jede jak by namazal. Ner. Marně si lámeš hubu, nikam ho nedostaneš mluvíš. Klost. Nelamte si darmo huby! Kosm. Vulg. Matko, nemelou tady hubou a dou domů nemluvte zbytečně. Olb. Jakmile hubu otevřeš, už páchne z tebe horák promluvíš. Baar. Zatím jsi ani neotevřel hubu nepromluvil. Čap. Ch. Tančit umíš, hubu umíš otevřít pěkně promluvit. Herrm. Svět bude hubu odvírat na nás divit se, žasnouti. Ner. Co si na mne otvíráš hubu? rozkřikuješ se. Klost. Vídeň si na nás otvírala hubu jednala s námi velkopansky. Dyk. Lže, až se mu práší od huby nestydatě. Hál. Někdo se tak chlubí, že prach se mu valí z huby. Hol. Pustili si hubu na procházku, hádali se mluvili víc, než se patří. John. Dejte si pozor, aby vám neujela huba abyste neřekl něco neprozřetelného. Vanč. Humí jen hubú sekat, to je lev, hale v bitce tchoř. Něm. Hubou vám uměla tlouci, jako když spustíte mlejnek. Sab. Ustavičně tloukl hubou žvanil. Kosm. Co pak ti dnes zamrzla huba, že nemluvíš? Kosm. Anička vždy dostala bití a huby byla vyplísněna. Něm. Co mě nepálí, do toho se nerada pletu. Člověk darmo si utrží trochu huby. Šim. Když Francka jinde se s ním scházela, vždy hodnou hubu za to dostala. Prav. D mluvka. Pojďte, pojďte, vy hubo — neopatrný, prostořeký člověče. Jir. Konopásku, vy jste jedovatá huba. Herrm. Kdybys i pravdu mluvil, psí huba jsi zlolajce. Jir. D huba jako orgán přijímající potravu. Huba malá dírka a velká sbírka. Win. Je se mnou zle, nemáme do huby co jíst. Rais. Neměli jsme od rána v hubě nejedli jsme. Hlad. Co je [Beliharová] — nic — švadlena a nic to nemá, než z ruky do huby. Rais. Však jste ho [chleba] za celý týden nevydělala ani do huby! ani sousta. Ner. Schráněla jsem pro Nanynku tak říkajíc po krejcaru, od huby si utrhovala na jídle šetřila. Herrm. Myslím, že mu huba mele na prázdno nemá co jíst, trpí hlad. Staš. Budeme spáti jako otrapové a budeme jísti na půl huby nedosyceně, nedostatečně. Vanč. Sušit hubu a dívat se na mráz, nebude se chtít nikomu hladověti. Šub. A co tak budem sedět se suchú hubú? Herb. Část jmění připsána byla dávno na paní a věřitelé utřeli hubu přišli o peníze. Něm. Ježíšmarjá! utřít hubu o stodvacet korun. Herrm. Vidím, že jsem suchou hubou o pět tisíc přišel. Křič. Co pak myslíš, že ti budou jinde pečení ptáci do huby lítat? bez práce se budeš dobře mít. Něm. Takový hoch [nezkušený důstojník] přivede svoji rotu rovnou Němcům do huby. Med. Nouze ho nutí, voda mu teče do huby. Prav. Rozsvěť, ať si vidíme do huby na jídlo. Staš. Až jde huba vandrem je velká chuť na něco. Svob. Ženy a dcery jsou mlsné huby a fifleny, jež všechno projedí a prošatí. Staš. D Jiná ustál. sp. vyjadřující vzdálenost něčeho na dosah ruky. Není přece blázen, aby se plazil do hospody přes horoucí kopce, když ji tu má zrovna — u huby — pár kroků. Vrba. Jen aby nešetřili [Čechoslováci ve svých požadavcích na mírové konferenci]‚ dyž se jim to dává zrovna pod hubu mají tak vhodnou příležitost. Baar. Popelka jim [sestrám] všecko k hubě přinést musela. Něm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1593 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1593