• jísti ned. (praes. jím, 3. os. pl. jedí; imper. jez, příč. min. č. jedl, subst. sloves. jedení) přijímati potravu, ukájeti hlad potravou, stravovati se; (co) požívati něco. Lavice, podlaha — jíst na nich mohl — tak byly čisty. A. Mrš. Včelička nežere, ale jí. Něm. Jedlo se až do večera. Prav. Už se jí taky chtělo jíst měla hlad. Erb. [K čeledínovi:] Jíst budeš se mnou za stolem. Baar. Dokazoval, že nedává své hubě nadarmo jísti uměl mluviti, ustavičně mluvil. Jak si uvaří, tak bude jísti každý je tvůrcem svého štěstí. Šmil. Myslivec jedl v pátek maso. Jir. Dnes mají nudle k obědu a ona je nejí nechutnají jí, nerada je. Kun. Tolik jsi roků jedl můj chléb! měl obživu u mne. Klášt. Čí chleba jíš, toho píseň zpívej. Přísl. Nejedla tu [u příbuzných] žádný chléb z milosti nebyla u nich zadarmo. Čap. Ch. Neuvěřím, že bych byl vychoval dceru, která by se štítila jísti trpký chléb vyhnanství žíti smutným životem vyhnance. Jan. Paní Ruska jedla vdoví chléb svůj již na pětmecítma let byla vdovou. Ner. Inu, řeči se mluví, chléb se jí, voda plyne. Něm. Šelma stará umí více než chléb jísti je chytrý! Win. Není-li tenhle vykutálenec s rohatým ve spolku, jisto je, že dovede přece víc, než prosnou kaši jest je chytrý. Čap. Ch. Chytrou kaši jed’ plnou hubou je velmi chytrý. Svob. Ten užíval chytré koření, ten jedl s liškami z jedné mísy! je chytrý. Svob. S pány není radno třešně jíst důvěrné spolky míti. Vrch. Žádná polívka se nejí tak horká, jak se uvaří od slov ke skutku je daleko. Pořek. Před světem byly [matka a dcera] samá něha, div, že se nejedly. Herrm. Pohlížel na vystrojenou dívku a jedl ji očima chtivě, se zálibou se na ni díval. Herrm. Díval se, díval, jedl očima tento nenáviděný obličej upřeně se díval. Olb. Nechtěl jíst vojnu do smrti a pomýšlel, jak by se usadil vojančiti. Herrm. Ničeho se nebyl nebožtík otec tak štítil jako dluhů, pravíval, že jedí z mísy. Svět.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 439 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 439