• jaro, -a n. část kalendářního roku od 21. března do 21. června. Jaro se otvíralo — práce volala hospodáře do polí. Baar. Na jaře, z jara, k jaru atd. Jedna vlaštovka jara nedělá z jednoho případu není radno soudit. Přísl. Krajina na Bretonově plátně jak v jeho verších směje se jarem. Vrch. Přen. Bylo mu, jako by jaro v sobě cítil měl jasnou náladu. Zey. V očích spanilé hospodyňky zrcadlilo se věčné jaro radosti a lásky. Šmil. Teď v srdci pusto — tenkrát jaro lásky. Hál. Do jara mých illusí a fantasií zavál náhle mrazivý dech. Šub. Jaro bujných nadějí v bujném srdci. Svět. Z nového myšlenkového jara i nový skutečný život se vyvine. Sab. Národ, dokud vůbec žije, je schopen více jar. Ner. To nové skvělé jaro mého národa. Podl. Jaro lidstva. Vrch. Jaro druhého manželství. Mrš. Krásné mládí, jaro života. Zey. D mládí. Šťastný byl věk jata mého. Tyl. Dívka, obestřená všemi půvaby a kouzly ženského jara. Herrm. Uvadlá kráska ve všech koutech kryje uvadlé květy, památky svých jar mladých let. Mach. D rok života. Dámy mezi šestnáctým a dvacátým jarem. Ner. Ačkoli zažila na třicet jar, přece posud byla svěží. Svob. Již je tomu hezká řada jar. Mach.