• jasný adj. světlý, zářivý, nezkalený. Měsíc, jasný jak rybí oko. Jan. Tisíc jasných hvězd se rojí. Hál. Na jasném modrém nebi plá slunce. Mach. Kytka, s níž splývají jasné stuhy světlých barev. Ner. Jasná žluť slunečnic. Zey. Vzduch byl jasný jako démant. Ner. Jasný večer stlumil hlasy. A. Mrš. Noc jasná přikrývá kraj tichý. Ner. Všude je v této pohorské řece voda jasná, průzračná. Jir. Pozná [obecenstvo] sama sebe v jasném zrcadle. Ner. D bystrý, střízlivý. Nedej si kalit jasný zrak klamným přeludem líčené slávy! Bozd. Musím jít spat, abych měl zítra jasnou hlavu. Heyd. Byli někteří, kteří nepili. Ti měli dosud jasnou hlavu. Nor. Jevil se mu jako chladný myslitel a jasná hlava. Herb. Rudý vínem pozbyl úplně rovnováhy a jasného vědomí. Mrš. Neklň, otče, šílenému, jasnou mysl dejž mu naše přesladká a svatá Paní! Zey. Slovník měl přihlížeti k našim zvláštním národním potřebám, o kterých si staří v mnohém ohledu nebyli jasni jimž dobře nerozuměli, je nechápali. Herb. D znělý, zvučný. Ozval se hlas nejasný, zastřený, jako by z dřímoty. Jir. Nasadil trumpetu k ústům, vyrazil jasný tón intrády. Jir. Radostně zem vstane v zpěvu, s perlami a jasným smíchem. Neb. D přesný, zřejmý, zřetelný, srozumitelný. Já určitou dal jasnou otázku. Vrch. Šlépěj byla zcela jasná a ostrá. K. Čap. V ohledu politickém byli [adamité] smýšlení republikánského třeba ne jasného přesně vymezeného. Jir. Neuzná pravdu, byť byla jako slunce jasná. Prav. Pro mne jest nad slunce jasnější ta celá věc. Vrch. My dva nehodíme se k sobě, to je nad den jasnější. Klost. Spoléhal na jasné důkazy. Lier. Inženýrův výklad byl jasný jako křišťál. Čap. Ch. Zmotaná historie únosu z kláštera jest mi nyní jasna. Zey. D Pošt. jasná mluva telegramů (op. tajná). D radostný, veselý, klidné pohody. Ty jasné vzpomínky provázely Annu až do Čáslavi. Jir. Prohlédaje okem jasným do veliké budoucnosti národu, volám v nadšení: „Nyní propouštíš sluhu svého, Pane.“ Pal. V neděli se jim [dětem] zdála babička vždy trochu jinačí, tvář jasnější, laskavější. Něm. Poznaliť, že tu dosud jasnou, klidnou mysl její něco zakalilo. Jir. Stalo se ještě něco horšího, což hrozilo smutně zakaliti jasné dny stáří Rozumcova. Šmil. D (v titulu) slavný. Opásej se mečem, reku jasný! Erb. Porušivše příměří s nejjasnějším králem polským Vladislavem, zpustošili [němečtí rytíři] jeho země. Jir. Nevěstou jsi, kněžno jasná. Vrch. Kníže pán s celou jasnou rodinou zdejší chudině je opravdovým otcem. Třeb. Jasný rod Přemyslův trůnu českého odumřel. Pal.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1414 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1414