• ještěrka, -y f. drobný, mrštný, čtyrnohý plaz severního a mírného pásma. Jeden takový mrňavec, kluk jako ještěrka, stále mele o lordu Kitchenerovi. Med. Má takové divné oči jako ještěrka a pořád jimi mžourá sem a tam. Mah. Zamlaskav [pán]‚ několikráte šlehl jazykem rychle jako ještěrka. Rais. Zool. ještěrky čeleď z řádu plazů (Sauria). Ještěrka obecná (Lacerta agilis). D Expr. o hbité, mrštné, čiperné dívce. Vzpomínal [lajtnant] na guvernantku pana továrníka. Na její oči černé jako trnky. „Máš mne ráda, ještěrko malá?“ Olb. D Pejor. o úskočné, licoměrné, zrádné ženě. Takhle se mnou zahráváš, ještěrko? Artur ti má sloužiti za hloupého Augusta z cirku? Herrm. Kdo by vás, ještěrky [ženy]‚ neznal, draho by vás zaplatil. V. Mrš. Že nevíš? O ty ještěrko! však ty víš dobře, co nechceš vědět. Rub. [Manžel nevěrné ženě:] Zpátky, licoměrnice! Ještěrko! Kun. Hať vidí ta ještěrka falešná, že není pro mne sama na světě. Něm. D Dial. ještěrky řemínky koženek u kolenou.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 158 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 158