• jediný adj. jen jeden. Byl to můj jediný syn. Vrch. Proč asi ta jedna jediná [hvězdička] tam samotná povzdál stojí? Ner. Nosil [výměník] ho [hřeben ve vlasech] teď už ve vsi sám jediný. Jir. (Někdy bez příslušného substantiva, jež je patrné ze souvislosti.) V ústavě se často odplížil do klenuté domácí kaple pokořit se před Jediným Bohem. Sez. Hned jsem uvěřil, že ty, oh, mého jediného napravíš jedináčka. R. Svob. Hledal úsudek o lásce dělníka, tulícího se nemotorně k své jediné milence, vyvolené. Herrm. D vytýká část z celku. Jediný ze všech zůstal živ. Zey. D nemající sobě rovného, jedinečný. Hleďte, co jsem koupila: jediný mezi kolovraty. Erb. Považte jen [Voltaire snědl] tři broskve a dva suchary v takovém stáří! Jest to jediný muž! Bozd. Zahrada nebyla veliká — ale jediná. Na trelážích zrálo nejvzácnější ovoce. Til. D zesiluje výraz. Jak dlouho ale toto obležení města trvati bude: toť ví jediný Bůh! jenom. Havl. Co mu kdo předzpíval, to na housle pochytil, ačkoli neznal jediné noty ani noty. Herb. D samý, pouhý. Vždyť máš nohy jediný pryskýř! Něm. Nepadaly krůpěje, ale jediný šplách. Rais. Pohled Staňaččin byl jediný úsměv. Rais. Celá obloha byla jediná slitina bílých beránků. Rais. Táta bude jediná zlost, jak dítě zapláče, bude bručet. Rais. D nepřetržitý, ustavičný. Četla [knihu] jediným dechem po celou noc. R. Svob. Jak bude život jediná dlouhá, nekonečná rozkoš! Zey. Scéna byla prošpikována téměř jediným klením. Kam. D společný, týž. Sesedneme do jediného coupé. Ner. Kotoulela se [koťata] v jediném klubku. Čap. Ch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 569 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 569