• jednání, n. subst. verb. k jednati. D činnost určená vůlí. Jednání jest děj, který si představujeme jako chtěný subjektem chtění. Engliš. D způsob, jak si někdo počíná, vystupování. Přese všechno jeho přátelské, kolegiální jednání pozoroval jsem na něm jistou sklíčenost. Šim. Nerozum a hrubost jednání mládeže. Prav. To nebylo od vás pěkné jednání! D projednávání při schůzi. Prosím, pane předsedo, přikročme k dalšímu jednání. Krás. Metternich jen toliko povolil, aby se tiskla pouhá usnešení, ne však jednání. Sab. D vyjednávání, dohodování. Řekl dětem, že má v Libočanech jednání s inženýrem. Rais. Nejste ani schopna přenáhlenosti v obchodním jednání. Krás. „Paní kněžna“ měla o kongressu ve všem živé účastenství, i v diplomatickém jednání. Jir. D řízení (úřední). K starostovi trousili se lidé k úřednímu jednání. A. Mrš. Rychtář přerušil jednání soudní. Jan. D oddíl divadelní hry, dějství, akt. V prvním jednání [opery] přišlo na ně spaní. Mach.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 597 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 597